Ngành Điện công nghiệp

Mã ngành: 6520227

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Điện công nghiệp

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2022 2023