Ngành Điện công nghiệp

Mã ngành: 6520227

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Điện công nghiệp

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2022 2023
1 Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc Bình Dương 10 10
2 Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Singapore 10 10
3 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu 10 10
4 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai 10 10
5 Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Đường thủy II 10 10
6 Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2 10 10
7 Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh 10 10
8 Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung Ương III 10 10
9 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ 10 10
10 Trường Cao đẳng Quốc tế TP. Hồ Chí Minh 0 10
11 Trường Cao đẳng Hàng Hải II 10 10
12 Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai 10 10
13 Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn 12 12
14 Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II 10 10
15 Trường Cao đẳng Xây dựng Tp. Hồ Chí Minh 10 10
16 Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức 10 10
17 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng 20.5 0
18 Trường Cao đẳng Giao Thông Vận Tải 10 10
19 Trường Cao đẳng Giao thông vận tải trung ương VI 10 10
20 Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn 10 10
21 Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh 10 10

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2022 2023
1 Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc Bình Dương 10 10
2 Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Singapore 10 10
3 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu 10 10
4 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai 10 10
5 Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Đường thủy II 10 10
6 Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2 12 12
7 Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh 10 10
8 Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung Ương III 10 10
9 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ 10 10
10 Trường Cao đẳng Quốc tế TP. Hồ Chí Minh 0 10
11 Trường Cao đẳng Hàng Hải II 10 10
12 Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai 10 10
13 Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn 12 12
14 Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II 10 10
15 Trường Cao đẳng Xây dựng Tp. Hồ Chí Minh 12 12
16 Trường Cao đẳng Giao Thông Vận Tải 10 10
17 Trường Cao đẳng Giao thông vận tải trung ương VI 10 10
18 Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn 10 10
19 Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh 10 10

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2022 2023