TRẮC NGHIỆM NGHỀ NGHIỆP
Bạn hãy trả lời đầy đủ các đề mục trong 6 phiếu A, B, C, D, E, F bên dưới, đánh dấu vào các mức độ 1, 2, 3, 4, 5 tương ứng với mức độ phù hợp đối với bản thân. Theo đó:

    Mức độ 1: Rất thấp
    Mức độ 2: Thấp
    Mức độ 3: Vừa
    Mức độ 4: Cao
    Mức độ 5: Rất cao

Hãy cân nhắc thật kỹ và trả lời trung thực từng câu hỏi bằng cách chọn một câu trả lời duy nhất mô tả đúng nhất về bạn. Hãy trả lời như chính con người thật của bạn chứ đừng bao giờ chọn câu trả lời vì bạn muốn mình phải như vậy.

Chính việc trả lời trung thực sẽ đem lại kết quả chính xác, giúp bạn tìm ra đúng thiên hướng sở thích, nghề nghiệp của mình, từ đó chọn được nghề phù hợp nhất.

Mức độ phù hợp
1 2 3 4 5 Điểm
Tổng điểm