Trường Cao đẳng nghề Hải Dương

Mã trường: CDD2101
Tên viết tắt: HDVTC
Tên tiếng Việt: Trường Cao đẳng nghề Hải Dương
Tên tiếng Anh: Haiduong Vocational Training College
Điện thoại: 0220.3753.402
Hotline: 0877 44 22 99
Địa chỉ: Tiền Trung, Phường Ái Quốc, TP. Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới:
 kenhtuyensinhhuongnghiep@gmail.com

Tuyển sinh Cao đẳng các ngành Năm 0
STT Tên ngành Điểm chuẩn
Hiện chưa có dữ liệu.