Trường Cao đẳng nghề Hải Dương

Mã trường: CDD2101
Tên viết tắt: HDVTC
Tên tiếng Việt: Trường Cao đẳng nghề Hải Dương
Tên tiếng Anh: Haiduong Vocational Training College
Điện thoại: 0220.3753.402
Hotline: 0877 44 22 99
Địa chỉ: Tiền Trung, Phường Ái Quốc, TP. Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới:
 kenhtuyensinhhuongnghiep@gmail.com

Tuyển sinh Cao đẳng các ngành Năm 2024

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) TN THPT
2 Điện tử công nghiệp TN THPT
3 Điện công nghiệp TN THPT
4 Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh TN THPT
5 Cơ điện tử TN THPT
6 Hàn TN THPT
7 Cắt gọt kim loại TN THPT
8 May thời trang TN THPT

Xét điểm học bạ

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) TN THPT
2 Điện tử công nghiệp TN THPT
3 Điện công nghiệp TN THPT
4 Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh TN THPT
5 Cơ điện tử TN THPT
6 Hàn TN THPT
7 Cắt gọt kim loại TN THPT
8 May thời trang TN THPT
Tuyển sinh Trung cấp các ngành Năm 2024

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) TN THCS
2 Điện tử công nghiệp TN THCS
3 Điện công nghiệp TN THCS
4 Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh TN THCS
5 Cơ điện tử TN THCS
6 Hàn TN THCS
7 Cắt gọt kim loại TN THCS
8 May thời trang TN THCS

Xét điểm học bạ

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) TN THCS
2 Điện tử công nghiệp TN THCS
3 Điện công nghiệp TN THCS
4 Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh TN THCS
5 Cơ điện tử TN THCS
6 Hàn TN THCS
7 Cắt gọt kim loại TN THCS
8 May thời trang TN THCS