Trường Cao Đẳng Công Nghệ và Du Lịch

Mã trường: CDD4901
Tên viết tắt: TTC
Tên tiếng Việt: Trường Cao Đẳng Công Nghệ và Du Lịch
Tên tiếng Anh: College of Technology and Tourism
Điện thoại: 0982 626 111
Hotline: 0982 626 111
Địa chỉ: Số 201 Nguyễn Văn Rành, Phường 7, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới:
 kenhtuyensinhhuongnghiep@gmail.com

Tuyển sinh Cao đẳng các ngành Năm 2024

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Dược TN THPT
2 Kỹ thuật dược TN THPT
3 Thú y TN THPT
4 Hướng dẫn du lịch TN THPT
5 Quản trị khách sạn TN THPT
6 Quản trị nhà hàng TN THPT
7 Điện công nghiệp TN THPT
8 Điện tử công nghiệp TN THPT
9 Kỹ thuật xây dựng TN THPT
10 Kế toán TN THPT
11 Quản trị kinh doanh TN THPT
12 Văn thư hành chính TN THPT
13 Công tác xã hội TN THPT
14 Quản trị mạng máy tính TN THPT
15 Thiết kế đồ họa TN THPT
16 Tiếng Trung Quốc TN THPT
17 Tiếng Hàn Quốc TN THPT
18 Tiếng Anh TN THPT
19 Tiếng Nhật TN THPT

Xét điểm học bạ

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Dược TN THPT
2 Kỹ thuật dược TN THPT
3 Thú y TN THPT
4 Hướng dẫn du lịch TN THPT
5 Quản trị khách sạn TN THPT
6 Quản trị nhà hàng TN THPT
7 Điện công nghiệp TN THPT
8 Điện tử công nghiệp TN THPT
9 Kỹ thuật xây dựng TN THPT
10 Kế toán TN THPT
11 Quản trị kinh doanh TN THPT
12 Văn thư hành chính TN THPT
13 Công tác xã hội TN THPT
14 Quản trị mạng máy tính TN THPT
15 Thiết kế đồ họa TN THPT
16 Tiếng Trung Quốc TN THPT
17 Tiếng Hàn Quốc TN THPT
18 Tiếng Anh TN THPT
19 Tiếng Nhật TN THPT
Tuyển sinh Trung cấp các ngành Năm 2024

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Tiếng Anh TN THCS
2 Tiếng Hàn Quốc TN THCS
3 Tiếng Trung Quốc TN THCS
4 Điện công nghiệp TN THCS
5 Điện tử công nghiệp TN THCS
6 Văn thư hành chính TN THCS
7 Công tác xã hội TN THCS
8 Kỹ thuật xây dựng TN THCS
9 Nghiệp vụ nhà hàng TN THCS
10 Quản trị khách sạn TN THCS
11 Thú y TN THCS

Xét điểm học bạ

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Tiếng Anh TN THCS
2 Tiếng Hàn Quốc TN THCS
3 Tiếng Trung Quốc TN THCS
4 Điện công nghiệp TN THCS
5 Điện tử công nghiệp TN THCS
6 Văn thư hành chính TN THCS
7 Công tác xã hội TN THCS
8 Kỹ thuật xây dựng TN THCS
9 Nghiệp vụ nhà hàng TN THCS
10 Quản trị khách sạn TN THCS
11 Thú y TN THCS