Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc

Mã trường: CDT1001
Tên viết tắt: NECTAF
Tên tiếng Việt: Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc
Tên tiếng Anh: The North-eastern College of Technology, Agriculture and Forestry
Địa chỉ: Xã Minh Sơn, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới:
 kenhtuyensinhhuongnghiep@gmail.com

Tuyển sinh Cao đẳng các ngành Năm 2024

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Lâm sinh TN THPT
2 Khuyến nông lâm TN THPT
3 Thú y TN THPT
4 Chăn nuôi gia súc, gia cầm TN THPT
5 Nông nghiệp công nghệ cao TN THPT
6 Gia công và thiết kế sản phẩm mộc TN THPT
7 Mộc xây dựng và trang trí nội thất TN THPT
8 Công nghệ ô tô TN THPT
9 Hàn TN THPT
10 Điện công nghiệp TN THPT
11 Điện tử dân dụng TN THPT
12 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí TN THPT
13 Kế toán doanh nghiệp TN THPT

Xét điểm học bạ

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Lâm sinh TN THPT
2 Khuyến nông lâm TN THPT
3 Thú y TN THPT
4 Chăn nuôi gia súc, gia cầm TN THPT
5 Nông nghiệp công nghệ cao TN THPT
6 Gia công và thiết kế sản phẩm mộc TN THPT
7 Mộc xây dựng và trang trí nội thất TN THPT
8 Công nghệ ô tô TN THPT
9 Hàn TN THPT
10 Điện công nghiệp TN THPT
11 Điện tử dân dụng TN THPT
12 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí TN THPT
13 Kế toán doanh nghiệp TN THPT
Tuyển sinh Trung cấp các ngành Năm 2024

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Lâm sinh TN THCS
2 Quản lý cây xanh đô thị TN THCS
3 Khuyến nông lâm TN THCS
4 Thú y TN THCS
5 Chăn nuôi gia súc, gia cầm TN THCS
6 Gia công và thiết kế sản phẩm mộc TN THCS
7 Mộc xây dựng và trang trí nội thất TN THCS
8 Công nghệ ô tô TN THCS
9 Hàn TN THCS
10 Điện công nghiệp TN THCS
11 Điện tử dân dụng TN THCS
12 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí TN THCS
13 Vận hành máy thi công nền TN THCS
14 Kế toán doanh nghiệp TN THCS
15 Điện dân dụng TN THCS

Xét điểm học bạ

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Lâm sinh TN THCS
2 Quản lý cây xanh đô thị TN THCS
3 Khuyến nông lâm TN THCS
4 Thú y TN THCS
5 Chăn nuôi gia súc, gia cầm TN THCS
6 Gia công và thiết kế sản phẩm mộc TN THCS
7 Mộc xây dựng và trang trí nội thất TN THCS
8 Công nghệ ô tô TN THCS
9 Hàn TN THCS
10 Điện công nghiệp TN THCS
11 Điện tử dân dụng TN THCS
12 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí TN THCS
13 Vận hành máy thi công nền TN THCS
14 Kế toán doanh nghiệp TN THCS
15 Điện dân dụng TN THCS