Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc

Mã trường: CDT1001
Tên viết tắt: NECTAF
Tên tiếng Việt: Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc
Tên tiếng Anh: The North-eastern College of Technology, Agriculture and Forestry
Địa chỉ: Xã Minh Sơn, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới:
 kenhtuyensinhhuongnghiep@gmail.com

Tuyển sinh Cao đẳng các ngành Năm 0
STT Tên ngành Điểm chuẩn
Hiện chưa có dữ liệu.