Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang

Mã trường: CDD1802
Tên viết tắt: VKTech
Tên tiếng Việt: Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang
Tên tiếng Anh: Vietnam – Korea College of Technology
Điện thoại: 0204 3686 998
Hotline: 0204 3686 998
Địa chỉ: Xã Dĩnh Trì, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới:
 kenhtuyensinhhuongnghiep@gmail.com

Tuyển sinh Cao đẳng các ngành Năm 2024

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Điện công nghiệp TN THPT
2 Điện tử công nghiệp TN THPT
3 Cơ điện tử TN THPT
4 Công nghệ thông tin TN THPT
5 Công nghệ ô tô TN THPT
6 May thời trang TN THPT
7 Công nghệ kỹ thuật cơ khí (căt gọt kim loại) TN THPT
8 Quản trị mạng máy tính TN THPT
9 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí TN THPT
10 Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong khu công nghiệp TN THPT
11 Thiết kế đồ họa TN THPT
12 Hàn TN THPT

Xét điểm học bạ

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Điện công nghiệp TN THPT
2 Điện tử công nghiệp TN THPT
3 Cơ điện tử TN THPT
4 Công nghệ thông tin TN THPT
5 Công nghệ ô tô TN THPT
6 May thời trang TN THPT
7 Công nghệ kỹ thuật cơ khí (căt gọt kim loại) TN THPT
8 Quản trị mạng máy tính TN THPT
9 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí TN THPT
10 Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong khu công nghiệp TN THPT
11 Thiết kế đồ họa TN THPT
12 Hàn TN THPT
Tuyển sinh Trung cấp các ngành Năm 2024

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Điện công nghiệp TN THCS
2 Điện tử công nghiệp TN THCS
3 Cơ điện tử TN THCS
4 Công nghệ thông tin TN THCS
5 Công nghệ ô tô TN THCS
6 May thời trang TN THCS
7 Công nghệ kỹ thuật cơ khí (căt gọt kim loại) TN THCS
8 Quản trị mạng máy tính TN THCS
9 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí TN THCS
10 Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong khu công nghiệp TN THCS
11 Thiết kế đồ họa TN THCS
12 Hàn TN THCS

Xét điểm học bạ

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Điện công nghiệp TN THCS
2 Điện tử công nghiệp TN THCS
3 Cơ điện tử TN THCS
4 Công nghệ thông tin TN THCS
5 Công nghệ ô tô TN THCS
6 May thời trang TN THCS
7 Công nghệ kỹ thuật cơ khí (căt gọt kim loại) TN THCS
8 Quản trị mạng máy tính TN THCS
9 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí TN THCS
10 Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong khu công nghiệp TN THCS
11 Thiết kế đồ họa TN THCS
12 Hàn TN THCS