Ngành Quản lý văn hóa - Mã ngành: 7229042
Ngành Quản lý văn hóa - Mã ngành: 7229042

19.9.2021Ngành Quản lý văn hóa là ngành chuyên đào tạo cho sinh viên những kiến thức cơ bản về văn hóa, nhằm mục đích quản lý, tổ chức và điều hành các hoạt động văn hóa nghệ thuật của nhà nước và ngoài nhà nước, đáp ứng được nhu cầu phát triển nền văn hóa Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế, quốc tế.

Tra cứu thông tin tuyển sinh, Điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng