Trường Cao đẳng Việt Hàn Quảng Ninh

Mã trường: CDD1701
Tên viết tắt: VKVCQN
Tên tiếng Việt: Trường Cao đẳng Việt Hàn Quảng Ninh
Tên tiếng Anh: Vietnam Korea Vocational College of Quang Ninh
Địa chỉ: Khu 5, Thị trấn Trới, Huyện Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới:
 kenhtuyensinhhuongnghiep@gmail.com

Tuyển sinh Cao đẳng các ngành Năm 2023

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Công nghệ ô tô 10 TN THPT
2 Điện công nghiệp 10 TN THPT
3 Công nghệ thông tin 10 TN THPT
4 Hướng dẫn du lịch 10 TN THPT
5 Quản trị khách sạn 10 TN THPT
6 Cơ điện tử 10 TN THPT

Xét điểm học bạ

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Công nghệ ô tô 10 TN THPT
2 Điện công nghiệp 10 TN THPT
3 Công nghệ thông tin 10 TN THPT
4 Hướng dẫn du lịch 10 TN THPT
5 Quản trị khách sạn 10 TN THPT
6 Cơ điện tử 10 TN THPT
Tuyển sinh Trung cấp các ngành Năm 2023

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Công nghệ ô tô 10 TN THCS
2 Điện công nghiệp 10 TN THCS
3 Điện dân dụng 10 TN THCS
4 Điện tử công nghiệp 10 TN THCS
5 Hàn 10 TN THCS
6 Cắt gọt kim loại 10 TN THCS
7 Công nghệ thông tin 10 TN THCS
8 Kế toán doanh nghiệp 10 TN THCS
9 Điều khiển phương tiện thủy nội địa 10 TN THCS
10 Cấp, thoát nước 10 TN THCS
11 Kỹ thuật xây dựng 10 TN THCS
12 Hướng dẫn du lịch 10 TN THCS
13 Quản trị khách sạn 10 TN THCS
14 Kỹ thuật chế biến món ăn 10 TN THCS
15 Cơ điện tử 10 TN THCS

Xét điểm học bạ

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Công nghệ ô tô 10 TN THCS
2 Điện công nghiệp 10 TN THCS
3 Điện dân dụng 10 TN THCS
4 Điện tử công nghiệp 10 TN THCS
5 Hàn 10 TN THCS
6 Cắt gọt kim loại 10 TN THCS
7 Công nghệ thông tin 10 TN THCS
8 Kế toán doanh nghiệp 10 TN THCS
9 Điều khiển phương tiện thủy nội địa 10 TN THCS
10 Cấp, thoát nước 10 TN THCS
11 Kỹ thuật xây dựng 10 TN THCS
12 Hướng dẫn du lịch 10 TN THCS
13 Quản trị khách sạn 10 TN THCS
14 Kỹ thuật chế biến món ăn 10 TN THCS
15 Cơ điện tử 10 TN THCS