Bằng đại học đang mất dần giá trị?
Chuyên gia chỉ ra 3 tiêu chí quan trọng khi chọn ngành học
Định hướng nghề nghiệp từ sớm để không phải “Giá như…!”
Năng lực mới là yếu tố thuyết phục nhà tuyển dụng
Chọn nghề theo năng lực, sở thích hay ý cha mẹ?
Ngành Trí tuệ nhân tạo - Mã ngành: 7480107
Ngành Kinh doanh nông nghiệp - Mã ngành: 7620114
Ngành Quản lý tài nguyên rừng - Mã ngành: 7620211
Ngành Quản lý thủy sản - Mã ngành: 7620305
Ngành Bệnh học thủy sản - Mã ngành: 7620302
Lý do ngành Điều dưỡng chưa bao giờ “Ế”!
Hàng ngàn sinh viên không học dù trúng tuyển: Trường ĐH chủ động tìm giải pháp
Không chăm chăm vào trường ‘lớn’: Trúng tuyển đại học chọn cao đẳng, vì sao?