Trường Cao đẳng Duyên hải

Mã trường: CDD0301
Tên viết tắt: DHC
Tên tiếng Việt: Trường Cao đẳng Duyên hải
Tên tiếng Anh: Duyen Hai college
Địa chỉ: Số 156/109 Trường Chinh, Phường Đồng Hoà, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới:
 kenhtuyensinhhuongnghiep@gmail.com

Tuyển sinh Cao đẳng các ngành Năm 2023

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Tiếng Anh 10 TN THPT
2 Tiếng Trung Quốc 10 TN THPT
3 Tiếng Hàn Quốc 10 TN THPT
4 Tiếng Nhật 10 TN THPT
5 Điện công nghiệp 10 TN THPT
6 Điều khiển tàu biển 10 TN THPT
7 Khai thác máy tàu biển 10 TN THPT
8 Quản trị kinh doanh vận tải biển 10 TN THPT
9 Hàn 10 TN THPT
10 Công nghệ ô tô 10 TN THPT
11 Tin học ứng dụng 10 TN THPT
12 Kế toán doanh nghiệp 10 TN THPT
13 Quản trị khách sạn 10 TN THPT
14 Hướng dẫn du lịch 10 TN THPT
15 Quản trị lữ hành 10 TN THPT
16 Kỹ thuật chế biến món ăn 10 TN THPT
17 Văn thư hành chính 10 TN THPT

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Tiếng Anh 10 TN THPT
2 Tiếng Trung Quốc 10 TN THPT
3 Tiếng Hàn Quốc 10 TN THPT
4 Tiếng Nhật 10 TN THPT
5 Điện công nghiệp 10 TN THPT
6 Điều khiển tàu biển 10 TN THPT
7 Khai thác máy tàu biển 10 TN THPT
8 Quản trị kinh doanh vận tải biển 10 TN THPT
9 Hàn 10 TN THPT
10 Công nghệ ô tô 10 TN THPT
11 Tin học ứng dụng 10 TN THPT
12 Kế toán doanh nghiệp 10 TN THPT
13 Quản trị khách sạn 10 TN THPT
14 Hướng dẫn du lịch 10 TN THPT
15 Quản trị lữ hành 10 TN THPT
16 Kỹ thuật chế biến món ăn 10 TN THPT
17 Văn thư hành chính 10 TN THPT
Tuyển sinh Trung cấp các ngành Năm 2023

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Văn thư - lưu trữ 10 TN THCS
2 Cắt gọt kim loại - TC 10 TN THCS

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Văn thư - lưu trữ 10 TN THCS
2 Cắt gọt kim loại - TC 10 TN THCS