Trường Cao đẳng Công nghiệp và Thương mại

Mã trường: CDT1601
Tên viết tắt: COIT
Tên tiếng Việt: Trường Cao đẳng Công nghiệp và Thương mại
Tên tiếng Anh: College of Industry and Trade
Điện thoại: (0211) 3 511 836
Hotline: 0359.948.997
Địa chỉ: Số 01, Chùa Cấm, Phường Trưng Nhị, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới:
 kenhtuyensinhhuongnghiep@gmail.com

Tuyển sinh Cao đẳng các ngành Năm 2023

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Quản trị mạng máy tính 10 TN THPT
2 Công nghệ ô tô 10 TN THPT
3 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 10 TN THPT
4 Điện công nghiệp 10 TN THPT
5 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 10 TN THPT
6 Điện tử công nghiệp 10 TN THPT
7 Kế toán doanh nghiệp 10 TN THPT
8 Tiếng Hàn quốc 10 TN THPT
9 Phiên dịch tiếng Nhật kinh tế, thương mại 10 TN THPT
10 Quản trị Lễ tân 10 TN THPT

Xét điểm học bạ

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Quản trị mạng máy tính 10 TN THPT
2 Công nghệ ô tô 10 TN THPT
3 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 10 TN THPT
4 Điện công nghiệp 10 TN THPT
5 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 10 TN THPT
6 Điện tử công nghiệp 10 TN THPT
7 Kế toán doanh nghiệp 10 TN THPT
8 Tiếng Hàn quốc 10 TN THPT
9 Phiên dịch tiếng Nhật kinh tế, thương mại 10 TN THPT
10 Quản trị Lễ tân 10 TN THPT