Trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm

Mã trường: CDT0406
Tên viết tắt: CFI
Tên tiếng Việt: Trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm
Tên tiếng Anh: College of Food Industry
Điện thoại: 0236 383 1228
Địa chỉ: Số 101B Lê Hữu Trác, Sơn Trà, Đà Nẵng

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới:
 kenhtuyensinhhuongnghiep@gmail.com

Tuyển sinh Cao đẳng các ngành Năm 2023

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Công nghệ ô tô TN THPT
2 Điện công nghiệp TN THPT
3 Chế tạo thiết bị cơ khí (*) TN THPT
4 Công nghệ kỹ thuật cơ khí TN THPT
5 Xây dựng công trình thủy (*) TN THPT
6 Công nghệ kỹ thuật trắc địa TN THPT
7 Công nghệ kỹ thuật giao thông TN THPT
8 Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng TN THPT
9 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng TN THPT
10 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí TN THPT
11 Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) TN THPT
12 Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ TN THPT
13 Xây dựng và bảo dưỡng công trình giao thông đường sắt TN THPT
14 Logistics TN THPT
15 Tiếng Anh TN THPT
16 Thiết kế đồ họa TN THPT
17 Tiếng Anh du lịch TN THPT
18 Công nghệ thực phẩm TN THPT
19 Kỹ thuật chế biến món ăn TN THPT
20 Quản lý chất lượng LTTP TN THPT
21 Công nghệ sinh học TN THPT
22 Sinh học ứng dụng TN THPT
23 Quản trị khách sạn TN THPT
24 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TN THPT
25 Quản trị kinh doanh TN THPT
26 Kinh doanh xuất nhập khẩu TN THPT
27 Kế toán doanh nghiệp TN THPT
28 Kế toán thuế TN THPT
29 Công nghệ thông tin TN THPT
30 Đồ họa đa phương tiện TN THPT
31 Tiếng Hàn Quốc TN THPT

Xét điểm học bạ

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Công nghệ ô tô TN THPT
2 Điện công nghiệp TN THPT
3 Chế tạo thiết bị cơ khí (*) TN THPT
4 Công nghệ kỹ thuật cơ khí TN THPT
5 Xây dựng công trình thủy (*) TN THPT
6 Công nghệ kỹ thuật trắc địa TN THPT
7 Công nghệ kỹ thuật giao thông TN THPT
8 Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng TN THPT
9 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng TN THPT
10 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí TN THPT
11 Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) TN THPT
12 Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ TN THPT
13 Xây dựng và bảo dưỡng công trình giao thông đường sắt TN THPT
14 Logistics TN THPT
15 Tiếng Anh TN THPT
16 Thiết kế đồ họa TN THPT
17 Tiếng Anh du lịch TN THPT
18 Công nghệ thực phẩm TN THPT
19 Kỹ thuật chế biến món ăn TN THPT
20 Quản lý chất lượng LTTP TN THPT
21 Công nghệ sinh học TN THPT
22 Sinh học ứng dụng TN THPT
23 Quản trị khách sạn TN THPT
24 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TN THPT
25 Quản trị kinh doanh TN THPT
26 Kinh doanh xuất nhập khẩu TN THPT
27 Kế toán doanh nghiệp TN THPT
28 Kế toán thuế TN THPT
29 Công nghệ thông tin TN THPT
30 Đồ họa đa phương tiện TN THPT
31 Tiếng Hàn Quốc TN THPT