Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội

Mã trường: CDT0124
Tên viết tắt: HATECHS
Tên tiếng Việt: Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội
Tên tiếng Anh: Hanoi College for Technical and Professional Skills Training
Điện thoại: 0243.8585.141
Hotline: 0986.282.388
Địa chỉ: 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới:
 kenhtuyensinhhuongnghiep@gmail.com

Tuyển sinh Cao đẳng các ngành Năm 2023

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Điện công nghiệp 10 TN THPT
2 Công nghệ ô tô 10 TN THPT
3 Kỹ thuật máy lạnh và  điều hòa không khí 10 TN THPT
4 Kỹ thuật chế biến món ăn 10 TN THPT
5 Kỹ thuật xây dựng 10 TN THPT
6 Công nghệ Hàn 10 TN THPT
7 Điện dân dụng 10 TN THPT
8 Cấp thoát nước 10 TN THPT
9 Quản trị cơ sở dữ liệu 10 TN THPT
10 Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) 10 TN THPT
11 Tài chính doanh nghiệp 10 TN THPT
12 Kế toán doanh nghiệp 10 TN THPT
13 Kế toán ngân hàng 10 TN THPT
14 Quản trị doanh nghiệp 10 TN THPT
15 Marketing thương mại 10 TN THPT
16 Tiếng Anh 10 TN THPT
17 Tiếng Hàn Quốc 10 TN THPT
18 Tiếng Nhật 10 TN THPT

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Điện công nghiệp 10 TN THPT
2 Công nghệ ô tô 10 TN THPT
3 Kỹ thuật máy lạnh và  điều hòa không khí 10 TN THPT
4 Kỹ thuật chế biến món ăn 10 TN THPT
5 Kỹ thuật xây dựng 10 TN THPT
6 Công nghệ Hàn 10 TN THPT
7 Điện dân dụng 10 TN THPT
8 Cấp thoát nước 10 TN THPT
9 Quản trị cơ sở dữ liệu 10 TN THPT
10 Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) 10 TN THPT
11 Tài chính doanh nghiệp 10 TN THPT
12 Kế toán doanh nghiệp 10 TN THPT
13 Kế toán ngân hàng 10 TN THPT
14 Quản trị doanh nghiệp 10 TN THPT
15 Marketing thương mại 10 TN THPT
16 Tiếng Anh 10 TN THPT
17 Tiếng Hàn Quốc 10 TN THPT
18 Tiếng Nhật 10 TN THPT
Tuyển sinh Trung cấp các ngành Năm 2023

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Điện công nghiệp 10 TN THPT
2 Điện dân dụng 10 TN THPT
3 Kỹ thuật chế biến món ăn 10 TN THPT
4 Công nghệ ô tô 10 TN THPT
5 Kỹ thuật xây dựng 10 TN THPT
6 Công nghệ thông tin 10 TN THPT
7 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 10 TN THPT
8 Kế toán doanh nghiệp 10 TN THPT
9 Quản trị doanh nghiệp 10 TN THPT
10 Tài chính doanh nghiệp 10 TN THPT
11 Marketing thương mại 10 TN THPT
12 Công nghệ Hàn 10 TN THPT

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Điện công nghiệp 10 TN THPT
2 Điện dân dụng 10 TN THPT
3 Kỹ thuật chế biến món ăn 10 TN THPT
4 Công nghệ ô tô 10 TN THPT
5 Kỹ thuật xây dựng 10 TN THPT
6 Công nghệ thông tin 10 TN THPT
7 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 10 TN THPT
8 Kế toán doanh nghiệp 10 TN THPT
9 Quản trị doanh nghiệp 10 TN THPT
10 Tài chính doanh nghiệp 10 TN THPT
11 Marketing thương mại 10 TN THPT
12 Công nghệ Hàn 10 TN THPT