Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ

Mã trường: CDT1503
Tên viết tắt: CNNLPT
Tên tiếng Việt: Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ
Tên tiếng Anh: Vocational College of Technology and Agriculture and Forestry Phu Tho
Điện thoại: 0210.3760.368
Địa chỉ: Km7 Xã Hà Lộc, TP. Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới:
 kenhtuyensinhhuongnghiep@gmail.com

Tuyển sinh Cao đẳng các ngành Năm 2024

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Điện công nghiệp TN THPT
2 Điện tử công nghiệp TN THPT
3 Công nghệ ô tô TN THPT
4 Kỹ thuật máy nông nghiệp TN THPT
5 Kế toán doanh nghiệp TN THPT
6 Thú y TN THPT
7 Chăn nuôi gia súc, gia cầm TN THPT
8 Bảo vệ thực vật TN THPT
9 Lâm sinh TN THPT
10 Kỹ thuật rau, hoa công nghệ cao TN THPT

Xét điểm học bạ

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Điện công nghiệp TN THPT
2 Điện tử công nghiệp TN THPT
3 Công nghệ ô tô TN THPT
4 Kỹ thuật máy nông nghiệp TN THPT
5 Kế toán doanh nghiệp TN THPT
6 Thú y TN THPT
7 Chăn nuôi gia súc, gia cầm TN THPT
8 Bảo vệ thực vật TN THPT
9 Lâm sinh TN THPT
10 Kỹ thuật rau, hoa công nghệ cao TN THPT
Tuyển sinh Trung cấp các ngành Năm 2024

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Điện công nghiệp TN THCS
2 Điện tử công nghiệp TN THCS
3 Công nghệ ô tô TN THCS
4 Kỹ thuật máy nông nghiệp TN THCS
5 Hàn TN THCS
6 Kế toán doanh nghiệp TN THCS
7 Chăn nuôi gia súc, gia cầm TN THCS

Xét điểm học bạ

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Điện công nghiệp TN THCS
2 Điện tử công nghiệp TN THCS
3 Công nghệ ô tô TN THCS
4 Kỹ thuật máy nông nghiệp TN THCS
5 Hàn TN THCS
6 Kế toán doanh nghiệp TN THCS
7 Chăn nuôi gia súc, gia cầm TN THCS