Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang

Mã trường: CDD0901
Tên viết tắt: TQVCET
Tên tiếng Việt: Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang
Tên tiếng Anh: Tuyen Quang Vocational College of Engineering and Technology
Địa chỉ: Tổ 4, Phường Ỷ La, TP. Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới:
 kenhtuyensinhhuongnghiep@gmail.com

Tuyển sinh Cao đẳng các ngành Năm 2024

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Điện công nghiệp TN THPT
2 Công nghệ ô tô TN THPT
3 Hàn TN THPT
4 Công nghệ kỹ thuật cơ khí TN THPT
5 Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) TN THPT
6 Kế toán doanh nghiệp TN THPT
7 Kinh doanh thương mại TN THPT

Xét điểm học bạ

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Điện công nghiệp TN THPT
2 Công nghệ ô tô TN THPT
3 Hàn TN THPT
4 Công nghệ kỹ thuật cơ khí TN THPT
5 Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) TN THPT
6 Kế toán doanh nghiệp TN THPT
7 Kinh doanh thương mại TN THPT
Tuyển sinh Trung cấp các ngành Năm 2024

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Điện công nghiệp TN THCS
2 Công nghệ ô tô TN THCS
3 Hàn TN THCS
4 Công nghệ kỹ thuật cơ khí TN THCS
5 Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) TN THCS
6 Kế toán doanh nghiệp TN THCS
7 Vận hành máy thi công nền TN THCS
8 Kinh doanh thương mại và dịch vụ TN THCS
9 Pháp luật TN THCS
10 Kỹ thuật xây dựng TN THCS
11 Chăn nuôi - Thú y TN THCS
12 Quản lý và kinh doanh nông nghiệp TN THCS
13 Quản lý đất đai TN THCS

Xét điểm học bạ

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Điện công nghiệp TN THCS
2 Công nghệ ô tô TN THCS
3 Hàn TN THCS
4 Công nghệ kỹ thuật cơ khí TN THCS
5 Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) TN THCS
6 Kế toán doanh nghiệp TN THCS
7 Vận hành máy thi công nền TN THCS
8 Kinh doanh thương mại và dịch vụ TN THCS
9 Pháp luật TN THCS
10 Kỹ thuật xây dựng TN THCS
11 Chăn nuôi - Thú y TN THCS
12 Quản lý và kinh doanh nông nghiệp TN THCS
13 Quản lý đất đai TN THCS