Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương I

Mã trường: CDT0113
Tên viết tắt: CCT1
Tên tiếng Việt: Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương I
Tên tiếng Anh: The Central College of Transport 1
Điện thoại: 0916.476.199
Hotline: 0983.863.243
Địa chỉ: Cơ giới, Xã Thụy An, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới:
 kenhtuyensinhhuongnghiep@gmail.com

Tuyển sinh Cao đẳng các ngành Năm 2024

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Kế toán doanh nghiệp TN THPT
2 Tin học ứng dụng TN THPT
3 Công nghệ ô tô TN THPT
4 Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ TN THPT
5 Kỹ thuật xây dựng TN THPT
6 Xây dựng cầu đường bộ TN THPT
7 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí TN THPT
8 Điện dân dụng TN THPT
9 Điện công nghiệp TN THPT
10 Sửa chữa điện máy công trình TN THPT
11 Công tác xã hội TN THPT
12 Kỹ thuật chế biến món ăn TN THPT
13 Hàn TN THPT
14 Sửa chữa máy thi công xây dựng TN THPT
15 Vận hành máy thi công nền TN THPT
16 Vận hành máy thi công mặt đường TN THPT

Xét điểm học bạ

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Kế toán doanh nghiệp TN THPT
2 Tin học ứng dụng TN THPT
3 Công nghệ ô tô TN THPT
4 Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ TN THPT
5 Kỹ thuật xây dựng TN THPT
6 Xây dựng cầu đường bộ TN THPT
7 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí TN THPT
8 Điện dân dụng TN THPT
9 Điện công nghiệp TN THPT
10 Sửa chữa điện máy công trình TN THPT
11 Công tác xã hội TN THPT
12 Kỹ thuật chế biến món ăn TN THPT
13 Hàn TN THPT
14 Sửa chữa máy thi công xây dựng TN THPT
15 Vận hành máy thi công nền TN THPT
16 Vận hành máy thi công mặt đường TN THPT
Tuyển sinh Trung cấp các ngành Năm 2024

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Kế toán doanh nghiệp TN THCS
2 Tin học ứng dụng TN THCS
3 Công nghệ ô tô TN THCS
4 Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ TN THCS
5 Lắp đặt cầu TN THCS
6 Kỹ thuật xây dựng TN THCS
7 Xây dựng cầu đường bộ TN THCS
8 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí TN THCS
9 Điện dân dụng TN THCS
10 Điện công nghiệp TN THCS
11 Sửa chữa điện máy công trình TN THCS
12 Công tác xã hội TN THCS
13 Kỹ thuật chế biến món ăn TN THCS
14 Khai thác vận tải đường bộ TN THCS
15 Lặn thi công TN THCS
16 Hàn TN THCS
17 Sửa chữa máy thi công xây dựng TN THCS
18 Vận hành cần, cầu trục TN THCS
19 Vận hành máy thi công nền TN THCS
20 Vận hành máy thi công mặt đường TN THCS
21 Vận hành máy xây dựng TN THCS

Xét điểm học bạ

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Kế toán doanh nghiệp TN THCS
2 Tin học ứng dụng TN THCS
3 Công nghệ ô tô TN THCS
4 Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ TN THCS
5 Lắp đặt cầu TN THCS
6 Kỹ thuật xây dựng TN THCS
7 Xây dựng cầu đường bộ TN THCS
8 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí TN THCS
9 Điện dân dụng TN THCS
10 Điện công nghiệp TN THCS
11 Sửa chữa điện máy công trình TN THCS
12 Công tác xã hội TN THCS
13 Kỹ thuật chế biến món ăn TN THCS
14 Khai thác vận tải đường bộ TN THCS
15 Lặn thi công TN THCS
16 Hàn TN THCS
17 Sửa chữa máy thi công xây dựng TN THCS
18 Vận hành cần, cầu trục TN THCS
19 Vận hành máy thi công nền TN THCS
20 Vận hành máy thi công mặt đường TN THCS
21 Vận hành máy xây dựng TN THCS