Trường Cao đẳng Gia Lai

Mã trường: CDD3801
Tên viết tắt: GLC
Tên tiếng Việt: Trường Cao đẳng Gia Lai
Tên tiếng Anh: Gia Lai College
Website: cdgl.edu.vn/
Điện thoại: 02693.825001
Hotline: 02693.825001
Địa chỉ: Khu Đô Thị Diên Phú, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới:
 kenhtuyensinhhuongnghiep@gmail.com

Tuyển sinh Cao đẳng các ngành Năm 2023

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Điện công nghiệp 10 TN THPT
2 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 10 TN THPT
3 Công nghệ ô tô 10 TN THPT
4 Công nghệ thông tin 10 TN THPT
5 Kỹ thuật xây dựng 10 TN THPT
6 Dược 10 TN THPT
7 Điều dưỡng 11 TN THPT
8 Công tác xã hội 10 TN THPT
9 Hướng dẫn du lịch 10 TN THPT
10 Quản trị khách sạn 10 TN THPT
11 Kế toán doanh nghiệp 11 TN THPT
12 Bảo vệ thực vật 10 TN THPT

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Điện công nghiệp 10 TN THPT
2 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 10 TN THPT
3 Công nghệ ô tô 10 TN THPT
4 Công nghệ thông tin 10 TN THPT
5 Kỹ thuật xây dựng 10 TN THPT
6 Dược 10 TN THPT
7 Điều dưỡng 10 TN THPT
8 Công tác xã hội 10 TN THPT
9 Hướng dẫn du lịch 10 TN THPT
10 Quản trị khách sạn 10 TN THPT
11 Kế toán doanh nghiệp 10 TN THPT
12 Bảo vệ thực vật 10 TN THPT
Tuyển sinh Trung cấp các ngành Năm 2023

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Điện công nghiệp 11 TN THPT
2 Công nghệ ô tô 12 TN THPT
3 Công nghệ Hàn 13 TN THPT
4 Cắt gọt kim loại 14 TN THPT
5 Công nghệ thông tin 16 TN THPT
6 Kỹ thuật xây dựng 17 TN THPT
7 Kỹ thuật chế biến món ăn 18 TN THPT
8 May thời trang 19 TN THPT
9 Bảo vệ thực vật 21 TN THPT
10 Thú y 22 TN THPT

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Điện công nghiệp 10 TN THPT
2 Công nghệ ô tô 10 TN THPT
3 Công nghệ Hàn 10 TN THPT
4 Cắt gọt kim loại 10 TN THPT
5 Công nghệ thông tin 10 TN THPT
6 Kỹ thuật xây dựng 10 TN THPT
7 Kỹ thuật chế biến món ăn 10 TN THPT
8 May thời trang 10 TN THPT
9 Bảo vệ thực vật 10 TN THPT
10 Thú y 10 TN THPT