Ngành Kế toán doanh nghiệp

Mã ngành: 5340302

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Kế toán doanh nghiệp

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Trung cấp Kinh tế Bình Dương TN THCS TN THCS
2 Trường Trung cấp Kinh tế Công nghệ Việt Mỹ TN THCS TN THCS
3 Trường Trung cấp Kinh tế Khánh Hoà TN THCS TN THCS
4 Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Trần Đại Nghĩa TN THCS TN THCS
5 Trường trung cấp Công nghệ và Du lịch TN THCS TN THCS
6 Trường Trung cấp Mai Linh Quảng Trị TN THCS TN THCS
7 Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Phương Nam TN THCS TN THCS
8 Trường TC Bách khoa Hải Phòng TN THCS TN THCS
9 Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật và Du lịch tỉnh Ninh Bình TN THCS TN THCS
10 Trường Trung cấp Bách Khoa Yên Bái TN THCS TN THCS
11 Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Hà Nội I TN THCS TN THCS
12 Trường Trung cấp Nông dân Việt Nam TN THCS TN THCS
13 Trường Trung cấp Nghiệp vụ và Dạy nghề Công đoàn Hà Nội TN THCS TN THCS
14 Trường Trung cấp nghề Thạch Thành TN THCS TN THCS
15 Trường Trung cấp Ngọc Phước TN THCS TN THCS
16 Trường Trung cấp Bách Khoa Sài gòn TN THCS TN THCS
17 Trường Trung cấp Hồng Hà TP. Cần Thơ TN THCS TN THCS
18 Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ TN THCS TN THCS
19 Trường Trung cấp chuyên nghiệp Bà Rịa TN THCS TN THCS
20 Trường Trung cấp Tổng hợp Sài gòn TN THCS TN THCS
21 Trường Trung cấp Nông lâm nghiệp Bình Dương TN THCS TN THCS
22 Trường Trung cấp Tổng hợp Đông Nam Á TN THCS TN THCS
23 Trường Trung cấp Tây Nam Á TN THCS TN THCS
24 Trường Trung cấp Á Châu TN THCS TN THCS
25 Trường Trung cấp Việt Giao TN THCS TN THCS
26 Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quận 12 TN THCS TN THCS
27 Trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật và Đào tạo cán bộ hợp tác xã Miền trung - Tây nguyên TN THCS TN THCS
28 Trường Trung cấp Đắk Lắk TN THCS TN THCS
29 Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Thương mại TN THCS TN THCS
30 Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội TN THCS TN THCS
31 Trường Trung cấp Công nghệ và Kinh tế Đối ngoại TN THCS TN THCS
32 Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Ninh TN THCS TN THCS
33 Trường Trung cấp Du lịch - Công nghệ Số 9 TN THCS TN THCS
34 Trường Trung cấp Việt Nhật TN THCS TN THCS
35 Trường Trung cấp Kỹ thuật nghiệp vụ Cái Bè TN THCS TN THCS
36 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên TN THCS TN THCS
37 Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Hòa Bình TN THCS TN THCS
38 Trường Trung cấp Bách khoa Bình Dương TN THCS TN THCS
39 Trường Trung cấp Bách Khoa Đồng Nai TN THCS TN THCS
40 Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Tây Ninh TN THCS TN THCS
41 Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp Thành Phố TN THCS TN THCS
42 Trường Trung cấp Tin học Kinh tế Sài Gòn TN THCS TN THCS
43 Trường Trung cấp nghề Thới Lai TN THCS TN THCS
44 Trường Trung cấp Tây Sài Gòn TN THCS TN THCS
45 Trường Trung cấp Trần Đại Nghĩa TN THCS TN THCS
46 Trường Trung cấp Vạn Tường TN THCS TN THCS
47 Trường Trung cấp nghề Điều dưỡng Hà Nội TN THCS TN THCS
48 Trường Trung cấp nghề Số 1 Hà Nội TN THCS TN THCS
49 Trường Trung cấp nghề Công nghệ Tây An TN THCS TN THCS
50 Trường Trung cấp Bách nghệ Hà Nội TN THCS TN THCS
51 Trường Trung cấp Xây dựng Hà Nội TN THCS TN THCS
52 Trường Trung cấp Bách Khoa Tp.Hồ Chí Minh TN THCS TN THCS
53 Trường Trung cấp Nguyễn Tất Thành TN THCS TN THCS
54 Trường Trung cấp nghề và Đào tạo cán bộ hợp tác xã miền Nam TN THCS TN THCS
55 Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh TN THCS TN THCS
56 Trường Trung cấp Ý Việt TN THCS TN THCS
57 Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương TN THCS TN THCS
58 Trường Cao đẳng Sơn La TN THCS TN THCS
59 Trường Trung cấp Kỹ thuật nghiệp vụ Vinh Bộ Xây dựng TN THCS TN THCS
60 Trường Trung cấp Đông Sài Gòn TN THCS TN THCS
61 Trường Trung cấp Phương Nam TN THCS TN THCS
62 Trường Trung cấp Y Dược Vạn Hạnh TN THCS TN THCS
63 Trường Trung cấp Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh TN THCS TN THCS
64 Trường Trung cấp Công nghệ Bến Tre TN THCS TN THCS
65 Trường Trung cấp Kỹ thuật và nghiệp vụ Công đoàn tỉnh Bình Dương TN THCS TN THCS
66 Trường Cao đẳng nghề Sông Đà TN THCS TN THCS
67 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau TN THCS TN THCS
68 Trường Trung cấp Cửu Long TN THCS TN THCS
69 Trường Cao đẳng Thống kê II TN THCS TN THCS
70 Trường Trung cấp Hồng Hà TN THCS TN THCS
71 Trường Trung cấp Bách Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh TN THCS TN THCS
72 Trường Trung cấp nghề Quang Trung TN THCS TN THCS
73 Trường Trung Cấp Kinh tế Kỹ thuật Việt Trung TN THCS TN THCS
74 Trường Trung cấp nghề Cam Ranh TN THCS TN THCS
75 Trường Trung cấp Hồng Ngự TN THCS TN THCS
76 Trường Trung cấp Thanh Bình TN THPT TN THPT
77 Trường Trung cấp Du lịch và Khách sạn Saigontourist TN THCS TN THCS
78 Trường Trung cấp Quốc tế Khôi Việt TN THCS TN THCS
79 Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Nghiệp vụ Tôn Đức Thắng TN THCS TN THCS
80 Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ TN THCS TN THCS
81 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hòa Bình TN THCS TN THCS
82 Trường Cao đẳng Ngoại ngữ - Công nghệ Việt Nhật TN THCS TN THCS
83 Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội TN THCS TN THCS
84 Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội TN THCS
85 Trường Trung cấp Kỹ thuật tin học Hà Nội TN THCS TN THCS
86 Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch TN THCS TN THCS
87 Trường TC Kỹ thuật – Nghiệp vụ Hải Phòng TN THCS TN THCS
88 Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Số 2 TN THCS TN THCS
89 Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình I 10 10
90 Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Chế biến lâm sản 10 10
91 Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Long An TN THCS TN THCS
92 Trường Cao đẳng nghề Việt Úc TN THCS TN THCS
93 Trường Cao đẳng Bình Phước 10 10
94 Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang TN THCS TN THCS
95 Trường Cao đẳng Công nghiệp thực phẩm 10 10
96 Trường Cao đẳng Việt Hàn Quảng Ninh 10
97 Trường Cao đẳng Thái Nguyên 10 10
98 Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Bạc Liêu 10 10
99 Trường Trung cấp nghề Dân tộc Nội trú An Giang TN THCS TN THCS
100 Trường Trung cấp Sài Gòn TN THCS TN THCS
101 Trường Cao đẳng nghề Điện Biên TN THCS TN THCS
102 Trường Cao đẳng Công nghiệp và Thương mại TN THCS TN THCS
103 Trường Trung cấp Gò Công TN THCS TN THCS
104 Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long TN THCS TN THCS
105 Trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy Lợi 10 10
106 Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc 10
107 Trường Cao đẳng Cơ điện Xây dựng Việt Xô 10
108 Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc TN THCS TN THCS
109 Trường Cao đẳng nghề Hà Nam TN THCS TN THCS
110 Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng TN THCS TN THCS
111 Trường Cao đẳng Kon Tum TN THCS TN THCS
112 Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 TN THCS TN THCS
113 Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ TN THCS TN THCS
114 Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long TN THCS TN THCS
115 Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh TN THCS TN THCS
116 Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc Bình Dương TN THCS TN THCS
117 Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Thủy sản TN THCS TN THCS
118 Trường Cao đẳng nghề Yên Bái TN THCS TN THCS
119 Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương I TN THCS TN THCS
120 Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu TN THCS TN THCS
121 Trường Cao đẳng nghề Nguyễn Văn Trỗi TN THCS TN THCS
122 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên 10
123 Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh TN THCS TN THCS
124 Trường Cao đẳng nghề Xây dựng TN THCS TN THCS
125 Trường Cao đẳng Tiền Giang TN THCS TN THCS
126 Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Singapore TN THCS TN THCS
127 Trường Cao đẳng Cơ điện và Công nghệ thực phẩm Hà Nội TN THCS TN THCS
128 Trường Cao đẳng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Bắc Bộ TN THCS TN THCS
129 Trường Cao Đẳng Nông Lâm Đông Bắc TN THCS TN THCS
130 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc TN THCS TN THCS
131 Trường Cao đẳng VMU TN THCS TN THCS
132 Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai 10 10
133 Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang 10 10
134 Trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc TN THCS TN THCS
136 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại TN THCS TN THCS
137 Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên 10 10
138 Trường Cao đẳng Công Thương Phú Thọ TN THCS TN THCS
139 Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội TN THPT TN THPT
140 Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật Công nghệ TN THCS TN THCS
141 Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây TN THCS TN THCS
142 Trường Cao đẳng Hàng Hải II TN THCS TN THCS
143 Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc 10 10
144 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Bộ TN THCS TN THCS
145 Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ TN THCS TN THCS
146 Trường Cao đẳng Kinh Tế TP.HCM TN THPT TN THPT
147 Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên TN THCS TN THCS
148 Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp 10 10
149 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Mỹ nghệ Việt Nam TN THCS TN THCS
150 Trường Cao đẳng Cơ điện Phú Thọ TN THCS TN THCS
151 Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại 10 10
152 Trường Cao đẳng Đồng Khởi 10 10
153 Trường Cao đẳng Đắk Lắk TN THCS TN THCS
154 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai TN THCS TN THCS
155 Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội TN THCS TN THCS
156 Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội TN THCS TN THCS
157 Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội 10 10
158 Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội 10 10
159 Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc TN THCS TN THCS
160 Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Công nghệ Hà Giang TN THCS TN THCS
161 Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật - Đại học Thái Nguyên TN THCS TN THCS
162 Trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình 10
163 Trường Cao đẳng Than Khoáng sản Việt Nam TN THCS TN THCS
164 Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức TN THCS TN THCS
165 Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi TN THCS TN THCS
166 Trường Cao đẳng Hàng hải I TN THCS TN THCS
167 Trường Cao đẳng Du lịch và Công thương 10 10
168 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải Phòng TN THCS TN THCS
169 Trường Cao đẳng Đà Lạt TN THCS TN THCS
170 Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định 10 10
171 Trường Cao đẳng kỹ thuật Công nghiệp TN THCS TN THCS
172 Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức TN THCS TN THCS
173 Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng 10 10

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Trung cấp Kinh tế Bình Dương TN THCS TN THCS
2 Trường Trung cấp Kinh tế Công nghệ Việt Mỹ TN THCS TN THCS
3 Trường Trung cấp Kinh tế Khánh Hoà TN THCS TN THCS
4 Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Trần Đại Nghĩa TN THCS TN THCS
5 Trường trung cấp Công nghệ và Du lịch TN THCS TN THCS
6 Trường Trung cấp Mai Linh Quảng Trị TN THCS TN THCS
7 Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Phương Nam TN THCS TN THCS
8 Trường TC Bách khoa Hải Phòng TN THCS TN THCS
9 Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật và Du lịch tỉnh Ninh Bình TN THCS TN THCS
10 Trường Trung cấp Bách Khoa Yên Bái TN THCS TN THCS
11 Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Hà Nội I TN THCS TN THCS
12 Trường Trung cấp Nông dân Việt Nam TN THCS TN THCS
13 Trường Trung cấp Nghiệp vụ và Dạy nghề Công đoàn Hà Nội TN THCS TN THCS
14 Trường Trung cấp nghề Thạch Thành TN THCS TN THCS
15 Trường Trung cấp Ngọc Phước TN THCS TN THCS
16 Trường Trung cấp Bách Khoa Sài gòn TN THCS TN THCS
17 Trường Trung cấp Hồng Hà TP. Cần Thơ TN THCS TN THCS
18 Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ TN THCS TN THCS
19 Trường Trung cấp chuyên nghiệp Bà Rịa TN THCS TN THCS
20 Trường Trung cấp Tổng hợp Sài gòn TN THCS TN THCS
21 Trường Trung cấp Nông lâm nghiệp Bình Dương TN THCS TN THCS
22 Trường Trung cấp Tổng hợp Đông Nam Á TN THCS TN THCS
23 Trường Trung cấp Tây Nam Á TN THCS TN THCS
24 Trường Trung cấp Á Châu TN THCS TN THCS
25 Trường Trung cấp Việt Giao TN THCS TN THCS
26 Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quận 12 TN THCS TN THCS
27 Trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật và Đào tạo cán bộ hợp tác xã Miền trung - Tây nguyên TN THCS TN THCS
28 Trường Trung cấp Đắk Lắk TN THCS TN THCS
29 Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Thương mại TN THCS TN THCS
30 Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội TN THCS TN THCS
31 Trường Trung cấp Công nghệ và Kinh tế Đối ngoại TN THCS TN THCS
32 Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Ninh TN THCS TN THCS
33 Trường Trung cấp Du lịch - Công nghệ Số 9 TN THCS TN THCS
34 Trường Trung cấp Việt Nhật TN THCS TN THCS
35 Trường Trung cấp Kỹ thuật nghiệp vụ Cái Bè TN THCS TN THCS
36 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên TN THCS TN THCS
37 Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Hòa Bình TN THCS TN THCS
38 Trường Trung cấp Bách khoa Bình Dương TN THCS TN THCS
39 Trường Trung cấp Bách Khoa Đồng Nai TN THCS TN THCS
40 Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Tây Ninh TN THCS TN THCS
41 Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp Thành Phố TN THCS TN THCS
42 Trường Trung cấp Tin học Kinh tế Sài Gòn TN THCS TN THCS
43 Trường Trung cấp nghề Thới Lai TN THCS TN THCS
44 Trường Trung cấp Tây Sài Gòn TN THCS TN THCS
45 Trường Trung cấp Trần Đại Nghĩa TN THCS TN THCS
46 Trường Trung cấp Vạn Tường TN THCS TN THCS
47 Trường Trung cấp nghề Điều dưỡng Hà Nội TN THCS TN THCS
48 Trường Trung cấp nghề Số 1 Hà Nội TN THCS TN THCS
49 Trường Trung cấp nghề Công nghệ Tây An TN THCS TN THCS
50 Trường Trung cấp Bách nghệ Hà Nội TN THCS TN THCS
51 Trường Trung cấp Xây dựng Hà Nội TN THCS TN THCS
52 Trường Trung cấp Bách Khoa Tp.Hồ Chí Minh TN THCS TN THCS
53 Trường Trung cấp Nguyễn Tất Thành TN THCS TN THCS
54 Trường Trung cấp nghề và Đào tạo cán bộ hợp tác xã miền Nam TN THCS TN THCS
55 Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh TN THCS TN THCS
56 Trường Trung cấp Ý Việt TN THCS TN THCS
57 Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương TN THCS TN THCS
58 Trường Cao đẳng Sơn La TN THCS TN THCS
59 Trường Trung cấp Kỹ thuật nghiệp vụ Vinh Bộ Xây dựng TN THCS TN THCS
60 Trường Trung cấp Đông Sài Gòn TN THCS TN THCS
61 Trường Trung cấp Phương Nam TN THCS TN THCS
62 Trường Trung cấp Y Dược Vạn Hạnh TN THCS TN THCS
63 Trường Trung cấp Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh TN THCS TN THCS
64 Trường Trung cấp Công nghệ Bến Tre TN THCS TN THCS
65 Trường Trung cấp Kỹ thuật và nghiệp vụ Công đoàn tỉnh Bình Dương TN THCS TN THCS
66 Trường Cao đẳng nghề Sông Đà TN THCS TN THCS
67 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau TN THCS TN THCS
68 Trường Trung cấp Cửu Long TN THCS TN THCS
69 Trường Cao đẳng Thống kê II TN THCS TN THCS
70 Trường Trung cấp Hồng Hà TN THCS TN THCS
71 Trường Trung cấp Bách Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh TN THCS TN THCS
72 Trường Trung cấp nghề Quang Trung TN THCS TN THCS
73 Trường Trung Cấp Kinh tế Kỹ thuật Việt Trung TN THCS TN THCS
74 Trường Trung cấp nghề Cam Ranh TN THCS TN THCS
75 Trường Trung cấp Hồng Ngự TN THCS TN THCS
76 Trường Trung cấp Thanh Bình TN THPT TN THPT
77 Trường Trung cấp Du lịch và Khách sạn Saigontourist TN THCS TN THCS
78 Trường Trung cấp Quốc tế Khôi Việt TN THCS TN THCS
79 Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Nghiệp vụ Tôn Đức Thắng TN THCS TN THCS
80 Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ TN THCS TN THCS
81 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hòa Bình TN THCS TN THCS
82 Trường Cao đẳng Ngoại ngữ - Công nghệ Việt Nhật TN THCS TN THCS
83 Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội TN THCS TN THCS
84 Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội TN THCS
85 Trường Trung cấp Kỹ thuật tin học Hà Nội TN THCS TN THCS
86 Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch TN THCS TN THCS
87 Trường TC Kỹ thuật – Nghiệp vụ Hải Phòng TN THCS TN THCS
88 Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Số 2 TN THCS TN THCS
89 Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình I 10 10
90 Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Chế biến lâm sản 10 10
91 Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Long An TN THCS TN THCS
92 Trường Cao đẳng nghề Việt Úc TN THCS TN THCS
93 Trường Cao đẳng Bình Phước 10 10
94 Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang TN THCS TN THCS
95 Trường Cao đẳng Công nghiệp thực phẩm 10 10
96 Trường Cao đẳng Việt Hàn Quảng Ninh 10
97 Trường Cao đẳng Thái Nguyên 10 10
98 Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Bạc Liêu 10 10
99 Trường Trung cấp nghề Dân tộc Nội trú An Giang TN THCS TN THCS
100 Trường Trung cấp Sài Gòn TN THCS TN THCS
101 Trường Cao đẳng nghề Điện Biên TN THCS TN THCS
102 Trường Cao đẳng Công nghiệp và Thương mại TN THCS TN THCS
103 Trường Trung cấp Gò Công TN THCS TN THCS
104 Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long TN THCS TN THCS
105 Trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy Lợi 10 10
106 Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc 10
107 Trường Cao đẳng Cơ điện Xây dựng Việt Xô 10
108 Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc TN THCS TN THCS
109 Trường Cao đẳng nghề Hà Nam TN THCS TN THCS
110 Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng TN THCS TN THCS
111 Trường Cao đẳng Kon Tum TN THCS TN THCS
112 Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 TN THCS TN THCS
113 Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ TN THCS TN THCS
114 Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long TN THCS TN THCS
115 Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh TN THCS TN THCS
116 Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc Bình Dương TN THCS TN THCS
117 Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Thủy sản TN THCS TN THCS
118 Trường Cao đẳng nghề Yên Bái TN THCS TN THCS
119 Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương I TN THCS TN THCS
120 Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu TN THCS TN THCS
121 Trường Cao đẳng nghề Nguyễn Văn Trỗi TN THCS TN THCS
122 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên 10
123 Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh TN THCS TN THCS
124 Trường Cao đẳng nghề Xây dựng TN THCS TN THCS
125 Trường Cao đẳng Tiền Giang TN THCS TN THCS
126 Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Singapore TN THCS TN THCS
127 Trường Cao đẳng Cơ điện và Công nghệ thực phẩm Hà Nội TN THCS TN THCS
128 Trường Cao đẳng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Bắc Bộ TN THCS TN THCS
129 Trường Cao Đẳng Nông Lâm Đông Bắc TN THCS TN THCS
130 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc TN THCS TN THCS
131 Trường Cao đẳng VMU TN THCS TN THCS
132 Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai 10 10
133 Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang 10 10
134 Trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc TN THCS TN THCS
136 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại TN THCS TN THCS
137 Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên 10 10
138 Trường Cao đẳng Công Thương Phú Thọ TN THCS TN THCS
139 Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội TN THPT TN THPT
140 Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật Công nghệ TN THCS TN THCS
141 Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây TN THCS TN THCS
142 Trường Cao đẳng Hàng Hải II TN THCS TN THCS
143 Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc 10 10
144 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Bộ TN THCS TN THCS
145 Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ TN THCS TN THCS
146 Trường Cao đẳng Kinh Tế TP.HCM TN THPT TN THPT
147 Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên TN THCS TN THCS
148 Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp 10 10
149 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Mỹ nghệ Việt Nam TN THCS TN THCS
150 Trường Cao đẳng Cơ điện Phú Thọ TN THCS TN THCS
151 Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại 10 10
152 Trường Cao đẳng Đồng Khởi 10 10
153 Trường Cao đẳng Đắk Lắk TN THCS TN THCS
154 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai TN THCS TN THCS
155 Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội TN THCS TN THCS
156 Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội TN THCS TN THCS
157 Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội 10 10
158 Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội 10 10
159 Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc TN THCS TN THCS
160 Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Công nghệ Hà Giang TN THCS TN THCS
161 Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật - Đại học Thái Nguyên TN THCS TN THCS
162 Trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình 10
163 Trường Cao đẳng Than Khoáng sản Việt Nam TN THCS TN THCS
164 Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức TN THCS TN THCS
165 Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi TN THCS TN THCS
166 Trường Cao đẳng Hàng hải I TN THCS TN THCS
167 Trường Cao đẳng Du lịch và Công thương 10 10
168 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải Phòng TN THCS TN THCS
169 Trường Cao đẳng Đà Lạt TN THCS TN THCS
170 Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định 10 10
171 Trường Cao đẳng kỹ thuật Công nghiệp TN THCS TN THCS
172 Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức TN THCS TN THCS
173 Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng 10 10