Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội

Mã trường: CDT0138
Tên viết tắt: HNCTE
Tên tiếng Việt: Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội
Tên tiếng Anh: Ha Noi College of Technology and Economics
Địa chỉ: Xã Đông Xuân, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới:
 kenhtuyensinhhuongnghiep@gmail.com

Tuyển sinh Cao đẳng các ngành Năm 2023

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Công nghệ Thông tin 10 TN THPT
2 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 10 TN THPT
3 Công nghệ kỹ thuật Ô tô 10 TN THPT
4 Kế toán 10 TN THPT
5 Công nghệ thực phẩm 10 TN THPT

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Công nghệ Thông tin 10 TN THPT
2 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 10 TN THPT
3 Công nghệ kỹ thuật Ô tô 10 TN THPT
4 Kế toán 10 TN THPT
5 Công nghệ thực phẩm 10 TN THPT
Tuyển sinh Trung cấp các ngành Năm 2023

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Chế biến thực phẩm 10 TN THPT
2 Điện tử công nghiệp 10 TN THPT
3 Công nghệ ô tô 10 TN THPT
4 Công nghệ thông tin 10 TN THPT
5 Kế toán doanh nghiệp 10 TN THPT
6 Kinh doanh thương mại và dịch vụ 10 TN THPT
7 Điện công nghiệp và dân dụng 10 TN THPT
8 Chế biến lương thực 10 TN THPT
9 Công nghệ kỹ thuật kiểm nghiệm chất lượng lương thực, thực phẩm 10 TN THPT
10 Quản lý và kinh doanh nông nghiệp 10 TN THPT

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Chế biến thực phẩm 10 TN THPT
2 Điện tử công nghiệp 10 TN THPT
3 Công nghệ ô tô 10 TN THPT
4 Công nghệ thông tin 10 TN THPT
5 Kế toán doanh nghiệp 10 TN THPT
6 Kinh doanh thương mại và dịch vụ 10 TN THPT
7 Điện công nghiệp và dân dụng 10 TN THPT
8 Chế biến lương thực 10 TN THPT
9 Công nghệ kỹ thuật kiểm nghiệm chất lượng lương thực, thực phẩm 10 TN THPT
10 Quản lý và kinh doanh nông nghiệp 10 TN THPT