Trường Cao đẳng Ngoại ngữ - Công nghệ Việt Nhật

Mã trường: CDD1905
Tên viết tắt: VCLT
Tên tiếng Việt: Trường Cao đẳng Ngoại ngữ - Công nghệ Việt Nhật
Tên tiếng Anh: Vietnhat College of language anh technology
Địa chỉ: E6 KCN Quế Võ, Phường Vân Dương, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới:
 kenhtuyensinhhuongnghiep@gmail.com

Tuyển sinh Cao đẳng các ngành Năm 0
STT Tên ngành Điểm chuẩn
Hiện chưa có dữ liệu.