Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây

Mã trường: CDD0132
Tên viết tắt: HTCC
Tên tiếng Việt: Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây
Tên tiếng Anh: Ha Tay Community College
Website: htcc.edu.vn/
Email: hatay@fpt.vn
Điện thoại: 02433.721.213
Hotline: 02433.840.126
Địa chỉ: Xã Thủy Xuân Tiên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới:
 kenhtuyensinhhuongnghiep@gmail.com

Tuyển sinh Cao đẳng các ngành Năm 2023

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Dịch vụ thú y 10 TN THPT
2 Kỹ thuật chế biến món ăn 10 TN THPT
3 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 10 TN THPT
4 Công nghệ sinh học 10 TN THPT
5 Bảo vệ thực vật 10 TN THPT
6 Kế toán 10 TN THPT
7 Thương mại điện tử 10 TN THPT
8 Quản trị kinh doanh 10 TN THPT
9 Tài chính - Ngân hàng 10 TN THPT
10 Công nghệ thực phẩm 10 TN THPT
11 Quản lý đất đai 10 TN THPT
12 Công nghệ thông tin 10 TN THPT
13 Khoa học cây trồng 10 TN THPT
14 Kỹ thuật rau, hoa công nghệ cao 10 TN THPT
15 Tiếng Anh 10 TN THPT

Xét điểm học bạ

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Dịch vụ thú y 10 TN THPT
2 Kỹ thuật chế biến món ăn 10 TN THPT
3 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 10 TN THPT
4 Công nghệ sinh học 10 TN THPT
5 Bảo vệ thực vật 10 TN THPT
6 Kế toán 10 TN THPT
7 Thương mại điện tử 10 TN THPT
8 Quản trị kinh doanh 10 TN THPT
9 Tài chính - Ngân hàng 10 TN THPT
10 Công nghệ thực phẩm 10 TN THPT
11 Quản lý đất đai 10 TN THPT
12 Công nghệ thông tin 10 TN THPT
13 Khoa học cây trồng 10 TN THPT
14 Kỹ thuật rau, hoa công nghệ cao 10 TN THPT
15 Tiếng Anh 10 TN THPT
Tuyển sinh Trung cấp các ngành Năm 2023

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Chăn nuôi - Thú y 10 TN THCS
2 Kỹ thuật chế biến món ăn 10 TN THCS
3 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 10 TN THCS
4 Điện công nghiệp 10 TN THCS
5 Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 10 TN THCS
6 Kế toán doanh nghiệp 10 TN THCS
7 Quản lý và kinh doanh du lịch 10 TN THCS
8 Quản lý doanh nghiệp 10 TN THCS
9 Tài chính - Ngân hàng 10 TN THCS
10 Công nghệ thực phẩm 10 TN THCS
11 Quản lý đất đai 10 TN THCS
12 Tin học ứng dụng 10 TN THCS
13 Trồng trọt 10 TN THCS
14 Kỹ thuật rau, hoa công nghệ cao 10 TN THCS

Xét điểm học bạ

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Chăn nuôi - Thú y 10 TN THCS
2 Kỹ thuật chế biến món ăn 10 TN THCS
3 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 10 TN THCS
4 Điện công nghiệp 10 TN THCS
5 Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 10 TN THCS
6 Kế toán doanh nghiệp 10 TN THCS
7 Quản lý và kinh doanh du lịch 10 TN THCS
8 Quản lý doanh nghiệp 10 TN THCS
9 Tài chính - Ngân hàng 10 TN THCS
10 Công nghệ thực phẩm 10 TN THCS
11 Quản lý đất đai 10 TN THCS
12 Tin học ứng dụng 10 TN THCS
13 Trồng trọt 10 TN THCS
14 Kỹ thuật rau, hoa công nghệ cao 10 TN THCS