Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại

Mã trường: CDT0142
Tên viết tắt: CTET
Tên tiếng Việt: Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại
Tên tiếng Anh: College of Trade, Economics and Techniques
Địa chỉ: Số 126 phố Xốm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới:
 kenhtuyensinhhuongnghiep@gmail.com

Tuyển sinh Cao đẳng các ngành Năm 2024

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Thương mại điện tử TN THPT
2 Kỹ thuật chế biến món ăn TN THPT
3 Công nghệ thông tin TN THPT
4 Marketing TN THPT
5 Marketing thương mại TN THPT
6 Quản trị khách sạn TN THPT
7 Quản trị nhà hàng TN THPT
8 Quản trị lữ hành TN THPT
9 Hướng dẫn du lịch TN THPT
10 Kỹ thuật xăng dầu TN THPT
11 Công nghệ KT hóa học TN THPT
12 Tài chính doanh nghiệp TN THPT
13 Tài chính - Ngân hàng TN THPT
14 Tiếng Anh TN THPT
15 Kế toán TN THPT
16 Kiểm toán TN THPT
17 Quản trị kinh doanh TN THPT
18 Kinh doanh thương mại TN THPT

Xét điểm học bạ

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Thương mại điện tử TN THPT
2 Kỹ thuật chế biến món ăn TN THPT
3 Công nghệ thông tin TN THPT
4 Marketing TN THPT
5 Marketing thương mại TN THPT
6 Quản trị khách sạn TN THPT
7 Quản trị nhà hàng TN THPT
8 Quản trị lữ hành TN THPT
9 Hướng dẫn du lịch TN THPT
10 Kỹ thuật xăng dầu TN THPT
11 Công nghệ KT hóa học TN THPT
12 Tài chính doanh nghiệp TN THPT
13 Tài chính - Ngân hàng TN THPT
14 Tiếng Anh TN THPT
15 Kế toán TN THPT
16 Kiểm toán TN THPT
17 Quản trị kinh doanh TN THPT
18 Kinh doanh thương mại TN THPT
Tuyển sinh Trung cấp các ngành Năm 2024

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Thương mại điện tử TN THCS
2 Kỹ thuật chế biến món ăn TN THCS
3 Kế toán doanh nghiệp TN THCS
4 Kinh doanh thương mại và dịch vụ TN THCS
5 Nghiệp vụ bán hàng TN THCS
6 Hướng dẫn du lịch TN THCS
7 Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) TN THCS
8 Marketing TN THCS
9 Nghiệp vụ lễ tân TN THCS
10 Tài chính - Ngân hàng TN THCS
11 Kỹ thuật xăng dầu TN THCS

Xét điểm học bạ

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Thương mại điện tử TN THCS
2 Kỹ thuật chế biến món ăn TN THCS
3 Kế toán doanh nghiệp TN THCS
4 Kinh doanh thương mại và dịch vụ TN THCS
5 Nghiệp vụ bán hàng TN THCS
6 Hướng dẫn du lịch TN THCS
7 Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) TN THCS
8 Marketing TN THCS
9 Nghiệp vụ lễ tân TN THCS
10 Tài chính - Ngân hàng TN THCS
11 Kỹ thuật xăng dầu TN THCS