Trường Cao đẳng Kon Tum

Mã trường: C36
Tên viết tắt: KTCC
Tên tiếng Việt: Trường Cao đẳng Kon Tum
Tên tiếng Anh: Kon Tum College
Điện thoại: 0260.386.4929
Hotline: 0260.386.4929
Địa chỉ: 14 Ngụy Như Kon Tum, Phường Ngô Mây, TP. Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới:
 kenhtuyensinhhuongnghiep@gmail.com

Tuyển sinh Cao đẳng các ngành Năm 2023

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Giáo dục Mầm non 10 TN THPT
2 Kế toán 10 TN THPT
3 Công tác xã hội 10 TN THPT
4 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 10 TN THPT
5 Kỹ thuật sữa chữa, lắp ráp máy tính 10 TN THPT
6 Công nghệ ô tô 10 TN THPT
7 Hàn 10 TN THPT
8 Quản trị văn phòng 10 TN THPT
9 Chăn nuôi 10 TN THPT
10 Nông nghiệp công nghệ cao 10 TN THPT
11 Lâm sinh 10 TN THPT
12 Dược 10 TN THPT
13 Điều dưỡng 10 TN THPT
14 Hộ sinh 10 TN THPT

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Giáo dục Mầm non 10 TN THPT
2 Kế toán 10 TN THPT
3 Công tác xã hội 10 TN THPT
4 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 10 TN THPT
5 Kỹ thuật sữa chữa, lắp ráp máy tính 10 TN THPT
6 Công nghệ ô tô 10 TN THPT
7 Hàn 10 TN THPT
8 Quản trị văn phòng 10 TN THPT
9 Chăn nuôi 10 TN THPT
10 Nông nghiệp công nghệ cao 10 TN THPT
11 Lâm sinh 10 TN THPT
12 Dược 10 TN THPT
13 Điều dưỡng 10 TN THPT
14 Hộ sinh 10 TN THPT
Tuyển sinh Trung cấp các ngành Năm 2023

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Tiếng Anh du lịch 10 TN THCS
2 Kế toán doanh nghiệp 10 TN THCS
3 Pháp luật 10 TN THCS
4 Kỹ thuật sữa chữa, lắp ráp máy tính 10 TN THCS
5 Công nghệ thông tin 10 TN THCS
6 Hướng dẫn du lịch 10 TN THCS
7 Trồng trọt 10 TN THCS
8 Chăn nuôi - Thú y 10 TN THCS
9 Nông nghiệp công nghệ cao 10 TN THCS
10 Lâm sinh 10 TN THCS
11 Công nghệ ô tô 10 TN THCS
12 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 10 TN THCS
13 Cắt gọt kim loại 10 TN THCS
14 Hàn 10 TN THCS
15 Điện công nghiệp 10 TN THCS
16 Vận hành điện trong nhà máy thủy điện 10 TN THCS
17 May thời trang 10 TN THCS

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Tiếng Anh du lịch 10 TN THCS
2 Kế toán doanh nghiệp 10 TN THCS
3 Pháp luật 10 TN THCS
4 Kỹ thuật sữa chữa, lắp ráp máy tính 10 TN THCS
5 Công nghệ thông tin 10 TN THCS
6 Hướng dẫn du lịch 10 TN THCS
7 Trồng trọt 10 TN THCS
8 Chăn nuôi - Thú y 10 TN THCS
9 Nông nghiệp công nghệ cao 10 TN THCS
10 Lâm sinh 10 TN THCS
11 Công nghệ ô tô 10 TN THCS
12 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 10 TN THCS
13 Cắt gọt kim loại 10 TN THCS
14 Hàn 10 TN THCS
15 Điện công nghiệp 10 TN THCS
16 Vận hành điện trong nhà máy thủy điện 10 TN THCS
17 May thời trang 10 TN THCS