Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật và Du lịch tỉnh Ninh Bình

Mã trường: TCD2702
Tên viết tắt: CETTT
Tên tiếng Việt: Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật và Du lịch tỉnh Ninh Bình
Tên tiếng Anh: College of Economics - Technology and Tourism of Ninh Binh
Địa chỉ: Phường Bích Đào, TP. Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới:
 kenhtuyensinhhuongnghiep@gmail.com

Tuyển sinh Trung cấp các ngành Năm 0
STT Tên ngành Điểm chuẩn
Hiện chưa có dữ liệu.