Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Hòa Bình

Mã trường: CDD2301
Tên viết tắt: HBTEC
Tên tiếng Việt: Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Hòa Bình
Tên tiếng Anh: Hoa Binh Technical and Economic College
Điện thoại: 0889.681.268
Địa chỉ: Phường Chăm Mát, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hoà Bình

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới:
 kenhtuyensinhhuongnghiep@gmail.com

Tuyển sinh Cao đẳng các ngành Năm 2024

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Kế toán TN THPT
2 Chăn nuôi TN THPT
3 Quản trị văn phòng TN THPT
4 Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) TN THPT

Xét điểm học bạ

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Kế toán TN THPT
2 Chăn nuôi TN THPT
3 Quản trị văn phòng TN THPT
4 Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) TN THPT
Tuyển sinh Trung cấp các ngành Năm 2024

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Kế toán doanh nghiệp TN THCS
2 Chăn nuôi - Thú y TN THCS
3 Quản lý và kinh doanh khách sạn TN THCS
4 Quản lý, kinh doanh nhà hàng và dịch vụ ăn uống TN THCS
5 Quản lý và bán hàng siêu thị TN THCS
6 Tin học ứng dụng TN THCS
7 Vẽ thiết kế mỹ thuật có trợ giúp bằng máy tính TN THCS
8 Hành chính văn phòng TN THCS
9 Pháp luật TN THCS
10 Phát triển nông thôn TN THCS
11 Trồng trọt TN THCS

Xét điểm học bạ

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Kế toán doanh nghiệp TN THCS
2 Chăn nuôi - Thú y TN THCS
3 Quản lý và kinh doanh khách sạn TN THCS
4 Quản lý, kinh doanh nhà hàng và dịch vụ ăn uống TN THCS
5 Quản lý và bán hàng siêu thị TN THCS
6 Tin học ứng dụng TN THCS
7 Vẽ thiết kế mỹ thuật có trợ giúp bằng máy tính TN THCS
8 Hành chính văn phòng TN THCS
9 Pháp luật TN THCS
10 Phát triển nông thôn TN THCS
11 Trồng trọt TN THCS