Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau

Mã trường: CDD6102
Tên viết tắt: CMCC
Tên tiếng Việt: Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
Tên tiếng Anh: Ca Mau Community College
Địa chỉ: 126 Đường 3/2, Phường 6, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới:
 kenhtuyensinhhuongnghiep@gmail.com

Tuyển sinh Cao đẳng các ngành Năm 2024

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Kế toán 10 TN THPT
2 Công nghệ thông tin 10 TN THPT
3 Tiếng Anh 10 TN THPT
4 Nuôi trồng thủy sản 10 TN THPT
5 Quản trị kinh doanh 10 TN THPT
6 Giáo dục Mầm non 10 TN THPT

Xét điểm học bạ

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Kế toán 10 TN THPT
2 Công nghệ thông tin 10 TN THPT
3 Tiếng Anh 10 TN THPT
4 Nuôi trồng thủy sản 10 TN THPT
5 Quản trị kinh doanh 10 TN THPT
6 Giáo dục Mầm non 10 TN THPT
Tuyển sinh Trung cấp các ngành Năm 2024

Xét điểm học bạ

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ 10 TN THCS
2 Kế toán doanh nghiệp 10 TN THCS
3 Du lịch sinh thái 10 TN THCS
4 Chăn nuôi – Thú y 10 TN THCS