Ngành Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Mã ngành: 6520205

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2022 2023