Ngành Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Mã ngành: 6520205

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Cao đẳng Công Thương Phú Thọ TN THPT TN THPT
2 Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Thủy sản TN THPT TN THPT
3 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Mỹ nghệ Việt Nam TN THPT TN THPT
4 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu TN THPT TN THPT
5 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai TN THPT TN THPT
6 Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh TN THPT TN THPT
7 Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội TN THPT TN THPT
8 Trường Cao đẳng Lào Cai TN THPT TN THPT
9 Trường Cao đẳng Tây Đô TN THPT TN THPT
10 Trường Cao đẳng Giao thông vận tải trung ương VI TN THPT TN THPT
11 Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội TN THPT TN THPT
12 Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội 10 10
13 Trường Cao đẳng Du lịch và Công thương 10 10
14 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Bộ TN THPT TN THPT
15 Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật - Đại học Thái Nguyên TN THPT TN THPT
16 Trường Cao đẳng nghề LiLama 1 TN THPT TN THPT
17 Trường Cao đẳng Cơ điện và Công nghệ thực phẩm Hà Nội TN THPT TN THPT
18 Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long TN THPT TN THPT
19 Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc TN THPT TN THPT
20 Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ TN THPT TN THPT
21 Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật Công nghệ TN THPT TN THPT
22 Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hoá TN THPT TN THPT
23 Trường Cao đẳng Cơ khí nông Nghiệp TN THPT TN THPT
24 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải Phòng TN THPT TN THPT
25 Trường Cao đẳng Đồng Khởi 10 10
26 Trường Cao đẳng Lý Thái Tổ TN THPT TN THPT
27 Trường Cao đẳng Cơ điện Xây dựng Việt Xô 10
28 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ TN THPT
29 Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung Ương III TN THPT
30 Trường Cao đẳng Nghề Tây Ninh TN THPT
31 Trường Cao đẳng nghề Số 1 BQP 10
32 Trường Cao đẳng Kiên Giang 10 10
33 Trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình 10
34 Trường Cao Đẳng Bình Thuận TN THPT
35 Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc 10 10
36 Trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy Lợi 10 10
37 Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh TN THPT TN THPT
38 Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II TN THPT TN THPT
39 Trường Cao đẳng Đắk Lắk TN THPT TN THPT
40 Trường Cao đẳng Cơ điện Phú Thọ TN THPT TN THPT
41 Trường Cao đẳng nghề Sóc Trăng TN THPT TN THPT
42 Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc thành phố Hà Nội TN THPT
43 Trường Cao đẳng Tiền Giang TN THPT TN THPT
44 Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Hàn Quốc Cà Mau 10 10
45 Trường Cao đẳng Long An TN THPT TN THPT
46 Trường Cao đẳng nghề Hà Nam TN THPT TN THPT
47 Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng 10 10
48 Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương I TN THPT TN THPT
49 Trường Cao đẳng Quảng Nam TN THPT
50 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức TN THPT
51 Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Chế biến lâm sản 10 10
52 Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên 10 10
53 Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức TN THPT TN THPT
54 Trường Cao đẳng nghề Yên Bái TN THPT TN THPT
55 Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 TN THPT TN THPT
56 Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang TN THPT TN THPT
57 Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn TN THPT
58 Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương V TN THPT
59 Trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm TN THPT
60 Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị 10
61 Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội TN THPT TN THPT
62 Trường Cao đẳng nghề Bách Khoa Hà Nội TN THPT TN THPT
63 Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội TN THPT TN THPT
64 Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội TN THPT TN THPT
65 Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi TN THPT TN THPT
66 Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội TN THPT TN THPT
67 Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội TN THPT TN THPT
68 Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc TN THPT TN THPT
69 Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng TN THPT
70 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng 20.5
71 Trường Cao đẳng Giao Thông Vận Tải TN THPT
72 Trường Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng TN THPT
73 Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ TN THPT TN THPT
74 Trường Cao đẳng Hàng hải I TN THPT TN THPT
75 Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp TN THPT
76 Trường Cao đẳng kỹ thuật Công nghiệp TN THPT TN THPT
77 Trường Cao đẳng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Bắc Bộ TN THPT TN THPT
78 Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội 10 10
79 Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An TN THPT TN THPT
80 Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn TN THPT
81 Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh TN THPT

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Cao đẳng Công Thương Phú Thọ TN THPT TN THPT
2 Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Thủy sản TN THPT TN THPT
3 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Mỹ nghệ Việt Nam TN THPT TN THPT
4 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu TN THPT TN THPT
5 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai TN THPT TN THPT
6 Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh TN THPT TN THPT
7 Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội TN THPT TN THPT
8 Trường Cao đẳng Lào Cai TN THPT TN THPT
9 Trường Cao đẳng Tây Đô TN THPT TN THPT
10 Trường Cao đẳng Giao thông vận tải trung ương VI TN THPT TN THPT
11 Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội TN THPT TN THPT
12 Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội 10 10
13 Trường Cao đẳng Du lịch và Công thương 10 10
14 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Bộ TN THPT TN THPT
15 Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật - Đại học Thái Nguyên TN THPT TN THPT
16 Trường Cao đẳng nghề LiLama 1 TN THPT TN THPT
17 Trường Cao đẳng Cơ điện và Công nghệ thực phẩm Hà Nội TN THPT TN THPT
18 Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long TN THPT TN THPT
19 Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc TN THPT TN THPT
20 Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ TN THPT TN THPT
21 Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật Công nghệ TN THPT TN THPT
22 Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hoá TN THPT TN THPT
23 Trường Cao đẳng Cơ khí nông Nghiệp TN THPT TN THPT
24 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải Phòng TN THPT TN THPT
25 Trường Cao đẳng Đồng Khởi 10 10
26 Trường Cao đẳng Lý Thái Tổ TN THPT TN THPT
27 Trường Cao đẳng Cơ điện Xây dựng Việt Xô 10
28 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ TN THPT
29 Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung Ương III TN THPT
30 Trường Cao đẳng Nghề Tây Ninh TN THPT
31 Trường Cao đẳng nghề Số 1 BQP 10
32 Trường Cao đẳng Kiên Giang 10 10
33 Trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình 10
34 Trường Cao Đẳng Bình Thuận TN THPT
35 Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc 10 10
36 Trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy Lợi 10 10
37 Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh TN THPT TN THPT
38 Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II TN THPT TN THPT
39 Trường Cao đẳng Đắk Lắk TN THPT TN THPT
40 Trường Cao đẳng Cơ điện Phú Thọ TN THPT TN THPT
41 Trường Cao đẳng nghề Sóc Trăng TN THPT TN THPT
42 Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc thành phố Hà Nội TN THPT
43 Trường Cao đẳng Tiền Giang TN THPT TN THPT
44 Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Hàn Quốc Cà Mau 10 10
45 Trường Cao đẳng Long An TN THPT TN THPT
46 Trường Cao đẳng nghề Hà Nam TN THPT TN THPT
47 Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng 10 10
48 Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương I TN THPT TN THPT
49 Trường Cao đẳng Quảng Nam TN THPT
50 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức TN THPT
51 Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Chế biến lâm sản 10 10
52 Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên 10 10
53 Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức TN THPT TN THPT
54 Trường Cao đẳng nghề Yên Bái TN THPT TN THPT
55 Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 TN THPT TN THPT
56 Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang TN THPT TN THPT
57 Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn TN THPT
58 Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương V TN THPT
59 Trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm TN THPT
60 Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị 10
61 Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội TN THPT TN THPT
62 Trường Cao đẳng nghề Bách Khoa Hà Nội TN THPT TN THPT
63 Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội TN THPT TN THPT
64 Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội TN THPT TN THPT
65 Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi TN THPT TN THPT
66 Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội TN THPT TN THPT
67 Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội TN THPT TN THPT
68 Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc TN THPT TN THPT
69 Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng TN THPT
70 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng 20.5
71 Trường Cao đẳng Giao Thông Vận Tải TN THPT
72 Trường Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng TN THPT
73 Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ TN THPT TN THPT
74 Trường Cao đẳng Hàng hải I TN THPT TN THPT
75 Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp TN THPT
76 Trường Cao đẳng kỹ thuật Công nghiệp TN THPT TN THPT
77 Trường Cao đẳng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Bắc Bộ TN THPT TN THPT
78 Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội 10 10
79 Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An TN THPT TN THPT
80 Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn TN THPT
81 Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh TN THPT