Trường Cao đẳng nghề LiLama 1

Mã trường: CDT2703
Tên viết tắt: TTC1
Tên tiếng Việt: Trường Cao đẳng nghề LiLama 1
Tên tiếng Anh: Lilama – Technical & Technology College 1
Điện thoại: 0229.3871.015
Địa chỉ: Phường Đông Thành, TP. Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới:
 kenhtuyensinhhuongnghiep@gmail.com

Tuyển sinh Cao đẳng các ngành Năm 2024

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Hàn TN THPT
2 Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp TN THPT
3 Điện dân dụng TN THPT
4 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí TN THPT
5 Lắp đặt thiết bị cơ khí TN THPT
6 Chế tạo thiết bị cơ khí TN THPT
7 Lắp đặt ống công nghệ TN THPT
8 Công nghệ ô tô TN THPT
9 Cắt gọt kim loại TN THPT

Xét điểm học bạ

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Hàn TN THPT
2 Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp TN THPT
3 Điện dân dụng TN THPT
4 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí TN THPT
5 Lắp đặt thiết bị cơ khí TN THPT
6 Chế tạo thiết bị cơ khí TN THPT
7 Lắp đặt ống công nghệ TN THPT
8 Công nghệ ô tô TN THPT
9 Cắt gọt kim loại TN THPT
Tuyển sinh Trung cấp các ngành Năm 2024

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Hàn TN THCS
2 Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp TN THCS
3 Điện dân dụng TN THCS
4 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí TN THCS
5 Lắp đặt thiết bị cơ khí TN THCS
6 Chế tạo thiết bị cơ khí TN THCS
7 Lắp đặt ống công nghệ TN THCS
8 Công nghệ ô tô TN THCS
9 Cắt gọt kim loại TN THCS

Xét điểm học bạ

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Hàn TN THCS
2 Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp TN THCS
3 Điện dân dụng TN THCS
4 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí TN THCS
5 Lắp đặt thiết bị cơ khí TN THCS
6 Chế tạo thiết bị cơ khí TN THCS
7 Lắp đặt ống công nghệ TN THCS
8 Công nghệ ô tô TN THCS
9 Cắt gọt kim loại TN THCS