Ngành Công nghệ thông tin

Mã ngành: 6480201

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Công nghệ thông tin

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin TP. Hồ Chí Minh
2 Trường Cao đẳng Tiền Giang
3 Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt Hàn
4 Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội
5 Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông
6 Trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên
7 Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng
8 Trường Cao đẳng Bình Minh Sài Gòn
9 Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp
10 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng
11 Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội
12 Trường Cao đẳng Xây dựng số 1
13 Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội
14 Trường Cao đẳng Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
15 Trường Cao đẳng BC Công nghệ và Quản trị Doanh nghiệp
16 Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn
17 Trường Cao đẳng Kinh Tế TP.HCM
18 Trường Cao đẳng Kinh tế – Kế hoạch Đà Nẵng
19 Trường Cao đẳng Công Thương TP.HCM
20 Trường Cao đẳng Đắk Lắk
21 Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội
22 Trường Cao đẳng Hàng hải I
23 Trường Cao đẳng Đà Lạt
24 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải Phòng
25 Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hoá
27 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ
28 Trường Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng
29 Trường Cao đẳng Quảng Nam
30 Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức
31 Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật Công nghệ
32 Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc
33 Trường Cao đẳng Văn Lang Sài Gòn
34 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
35 Trường Cao đẳng Nova
36 Trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin TP. Hồ Chí Minh
2 Trường Cao đẳng Tiền Giang
3 Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt Hàn
4 Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội
5 Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông
6 Trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên
7 Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng
8 Trường Cao đẳng Bình Minh Sài Gòn
9 Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp
10 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng
11 Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội
12 Trường Cao đẳng Xây dựng số 1
13 Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội
14 Trường Cao đẳng Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
15 Trường Cao đẳng BC Công nghệ và Quản trị Doanh nghiệp
16 Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn
17 Trường Cao đẳng Kinh Tế TP.HCM
18 Trường Cao đẳng Kinh tế – Kế hoạch Đà Nẵng
19 Trường Cao đẳng Công Thương TP.HCM
20 Trường Cao đẳng Đắk Lắk
21 Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội
22 Trường Cao đẳng Hàng hải I
23 Trường Cao đẳng Đà Lạt
24 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải Phòng
25 Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hoá
27 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ
28 Trường Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng
29 Trường Cao đẳng Quảng Nam
30 Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức
31 Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật Công nghệ
32 Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc
33 Trường Cao đẳng Văn Lang Sài Gòn
34 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
35 Trường Cao đẳng Nova
36 Trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin TP. Hồ Chí Minh
2 Trường Cao đẳng Tiền Giang
3 Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt Hàn
4 Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội
5 Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông
6 Trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên
7 Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng
8 Trường Cao đẳng Bình Minh Sài Gòn
9 Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp
10 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng
11 Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội
12 Trường Cao đẳng Xây dựng số 1
13 Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội
14 Trường Cao đẳng Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
15 Trường Cao đẳng BC Công nghệ và Quản trị Doanh nghiệp
16 Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn
17 Trường Cao đẳng Kinh Tế TP.HCM
18 Trường Cao đẳng Kinh tế – Kế hoạch Đà Nẵng
19 Trường Cao đẳng Công Thương TP.HCM
20 Trường Cao đẳng Đắk Lắk
21 Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội
22 Trường Cao đẳng Hàng hải I
23 Trường Cao đẳng Đà Lạt
24 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải Phòng
25 Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hoá
27 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ
28 Trường Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng
29 Trường Cao đẳng Quảng Nam
30 Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức
31 Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật Công nghệ
32 Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc
33 Trường Cao đẳng Văn Lang Sài Gòn
34 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
35 Trường Cao đẳng Nova
36 Trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm