Trường Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng

Mã trường: CDT1506
Tên viết tắt: MIC
Tên tiếng Việt: Trường Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng
Tên tiếng Anh: Military Industrial College
Điện thoại: 0210.3.820 227
Hotline: 0210.3.820 227
Địa chỉ: Phường Thanh Vinh, Thị xã Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới:
 kenhtuyensinhhuongnghiep@gmail.com

Tuyển sinh Cao đẳng các ngành Năm 2024

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 10 TN THPT
2 Công nghệ kỹ thuật hóa học 10 TN THPT
3 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 10 TN THPT
4 Công nghệ thông tin 10 TN THPT
5 Cắt gọt kim loại 10 TN THPT
6 Công nghệ chế tạo máy 10 TN THPT
7 Cơ điện tử 10 TN THPT
8 Tự động hóa công nghiệp 10 TN THPT

Xét điểm học bạ

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 10 TN THPT
2 Công nghệ kỹ thuật hóa học 10 TN THPT
3 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 10 TN THPT
4 Công nghệ thông tin 10 TN THPT
5 Cắt gọt kim loại 10 TN THPT
6 Công nghệ chế tạo máy 10 TN THPT
7 Cơ điện tử 10 TN THPT
8 Tự động hóa công nghiệp 10 TN THPT
Tuyển sinh Trung cấp các ngành Năm 2024

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Cắt gọt kim loại (Tiện, Phay, Mài) 10 TN THPT
2 Nguội chế tạo 10 TN THPT
3 Hàn 10 TN THPT
4 Công nghệ mạ 10 TN THPT
5 Hóa nổ (Công nghệ kỹ thuật hóa học) 10 TN THPT
6 Điện công nghiệp 10 TN THPT
7 Điện lạnh (Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí) 10 TN THPT

Xét điểm học bạ

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Cắt gọt kim loại (Tiện, Phay, Mài) 10 TN THPT
2 Nguội chế tạo 10 TN THPT
3 Hàn 10 TN THPT
4 Công nghệ mạ 10 TN THPT
5 Hóa nổ (Công nghệ kỹ thuật hóa học) 10 TN THPT
6 Điện công nghiệp 10 TN THPT
7 Điện lạnh (Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí) 10 TN THPT