Trường Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng

Mã trường: CDT1506
Tên viết tắt: MIC
Tên tiếng Việt: Trường Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng
Tên tiếng Anh: Military Industrial College
Điện thoại: 0210.3.820 227
Hotline: 0210.3.820 227
Địa chỉ: Phường Thanh Vinh, Thị xã Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới:
 kenhtuyensinhhuongnghiep@gmail.com

Tuyển sinh Cao đẳng các ngành Năm 0
STT Tên ngành Điểm chuẩn
Hiện chưa có dữ liệu.