Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội

Mã trường: CDD0133
Tên viết tắt: HNCC
Tên tiếng Việt: Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội
Tên tiếng Anh: Hanoi Community College
Điện thoại: 024 3784 5153
Hotline: 0845112188
Địa chỉ: 102 Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới:
 kenhtuyensinhhuongnghiep@gmail.com

Tuyển sinh Cao đẳng các ngành Năm 2023

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Hướng dẫn du lịch 10 TN THPT
2 Thương mại điện tử 10 TN THPT
3 Quản trị kinh doanh 10 TN THPT
4 Kỹ thuật chế biến món ăn 10 TN THPT
5 Kế toán 10 TN THPT
6 Tiếng Anh 10 TN THPT
7 Công nghệ thông tin 10 TN THPT
8 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 10 TN THPT
9 Công nghệ kỹ thuật xây dựng 10 TN THPT

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Hướng dẫn du lịch 10 TN THPT
2 Thương mại điện tử 10 TN THPT
3 Quản trị kinh doanh 10 TN THPT
4 Kỹ thuật chế biến món ăn 10 TN THPT
5 Kế toán 10 TN THPT
6 Tiếng Anh 10 TN THPT
7 Công nghệ thông tin 10 TN THPT
8 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 10 TN THPT
9 Công nghệ kỹ thuật xây dựng 10 TN THPT
Tuyển sinh Trung cấp các ngành Năm 2023

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Hướng dẫn du lịch 10 TN THPT
2 Thương mại điện tử 10 TN THPT
3 Kỹ thuật chế biến món ăn 10 TN THPT
4 Tiếng Anh 10 TN THPT
5 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 10 TN THPT
6 Công nghệ kỹ thuật xây dựng 10 TN THPT

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Hướng dẫn du lịch 10 TN THPT
2 Thương mại điện tử 10 TN THPT
3 Kỹ thuật chế biến món ăn 10 TN THPT
4 Tiếng Anh 10 TN THPT
5 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 10 TN THPT
6 Công nghệ kỹ thuật xây dựng 10 TN THPT