Quảng cáo 1
Tra cứu ngành đào tạo

Ngành Tiếng Anh

Mã ngành: 6220206

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Tiếng Anh

Xét điểm thi THPTQG

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022

Xét điểm thi ĐGNL

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022