Ngành Tiếng Anh

Mã ngành: 6220206

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Tiếng Anh

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn TN THPT
3 Trường Cao đẳng Duyên hải 10
4 Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu TN THPT TN THPT
5 Trường Cao đẳng Cần Thơ TN THPT TN THPT
6 Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội TN THPT TN THPT
7 Trường Cao đẳng Bến Tre TN THPT TN THPT
8 Trường Cao đẳng Bến Tre TN THPT TN THPT
9 Trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà TN THPT TN THPT
10 Trường Cao đẳng Kinh tế – Kế hoạch Đà Nẵng TN THPT
11 Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu 14
12 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau TN THPT TN THPT
13 Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh TN THPT
14 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh TN THPT TN THPT
15 Trường Cao đẳng Kinh Tế TP.HCM 15 15
16 Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội TN THPT TN THPT
17 Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội 10
18 Trường Cao đẳng Ngoại ngữ - Công nghệ Việt Nhật TN THPT TN THP
19 Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang 10 10
20 Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội 10 10
21 Trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên 10
22 Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc TN THPT TN THPT
23 Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội TN THPT TN THPT
24 Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng TN THPT TN THPT
25 Trường Cao đẳng Thống kê II TN THPT TN THPT
26 Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình I 10 10
27 Trường Cao đẳng BC Công nghệ và Quản trị Doanh nghiệp 10
28 Trường Cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt Nam 10 10
29 Trường Cao đẳng Viglacera 10 10
30 Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi TN THPT
31 Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội TN THPT TN THPT
32 Trường cao đẳng Kinh Tế Đối Ngoại 17
33 Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An TN THPT TN THPT
34 Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn TN THPT
35 Trường Cao đẳng Nova TN THPT
36 Trường Cao đẳng Hoa Sen TN THPT
37 Trường Cao đẳng Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh 12
38 Trường Cao đẳng Lào Cai TN THPT TN THPT
39 Trường Cao đẳng nghề Long Biên 10 10
40 Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Bách khoa 10 10
41 Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội TN THPT TN THPT
42 Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Du lịch Sài Gòn TN THPT TN THPT
43 Trường Cao đẳng Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh 12
44 Trường Cao đẳng Kiên Giang 10 10
45 Trường Cao đẳng Quảng Nam TN THPT
46 Trường Cao Đẳng Bình Thuận TN THPT
47 Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn 12
48 Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương V TN THPT
49 Trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm TN THPT
50 Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây TN THPT TN THPT
51 Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội TN THPT TN THPT
52 Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội TN THPT TN THPT
53 Trường Cao đẳng Đà Lạt TN THPT TN THPT
54 Trường Cao đẳng Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh 12
55 Trường Cao đẳng Văn Lang Sài Gòn TN THPT
56 Trường Cao đẳng Viễn Đông TN THPT
57 Trường Cao đẳng Sài Gòn TN THPT TN THPT
58 Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật - Đại học Thái Nguyên TN THPT TN THPT
59 Trường Cao Đẳng Công Nghệ và Du Lịch TN THPT TN THPT
60 Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội TN THPT TN THPT
61 Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức TN THPT TN THPT
62 Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh TN THPT

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn TN THPT
3 Trường Cao đẳng Duyên hải 10
4 Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu TN THPT TN THPT
5 Trường Cao đẳng Cần Thơ TN THPT TN THPT
6 Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội TN THPT TN THPT
7 Trường Cao đẳng Bến Tre TN THPT TN THPT
8 Trường Cao đẳng Bến Tre TN THPT TN THPT
9 Trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà TN THPT TN THPT
10 Trường Cao đẳng Kinh tế – Kế hoạch Đà Nẵng TN THPT
11 Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu 15
12 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau TN THPT TN THPT
13 Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh TN THPT
14 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh TN THPT TN THPT
15 Trường Cao đẳng Kinh Tế TP.HCM 15 15
16 Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội TN THPT TN THPT
17 Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội 10
18 Trường Cao đẳng Ngoại ngữ - Công nghệ Việt Nhật TN THPT TN THP
19 Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang 10 10
20 Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội 10 10
21 Trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên 10
22 Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc TN THPT TN THPT
23 Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội TN THPT TN THPT
24 Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng TN THPT TN THPT
25 Trường Cao đẳng Thống kê II TN THPT TN THPT
26 Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình I 10 10
27 Trường Cao đẳng BC Công nghệ và Quản trị Doanh nghiệp 10
28 Trường Cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt Nam 10 10
29 Trường Cao đẳng Viglacera 10 10
30 Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi TN THPT
31 Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội TN THPT TN THPT
32 Trường cao đẳng Kinh Tế Đối Ngoại 17
33 Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An TN THPT TN THPT
34 Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn TN THPT
35 Trường Cao đẳng Nova TN THPT
36 Trường Cao đẳng Hoa Sen TN THPT
37 Trường Cao đẳng Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh 12
38 Trường Cao đẳng Lào Cai TN THPT TN THPT
39 Trường Cao đẳng nghề Long Biên 10 10
40 Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Bách khoa 10 10
41 Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội TN THPT TN THPT
42 Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Du lịch Sài Gòn TN THPT TN THPT
43 Trường Cao đẳng Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh 12
44 Trường Cao đẳng Kiên Giang 10 10
45 Trường Cao đẳng Quảng Nam TN THPT
46 Trường Cao Đẳng Bình Thuận TN THPT
47 Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn 12
48 Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương V TN THPT
49 Trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm TN THPT
50 Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây TN THPT TN THPT
51 Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội TN THPT TN THPT
52 Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội TN THPT TN THPT
53 Trường Cao đẳng Đà Lạt TN THPT TN THPT
54 Trường Cao đẳng Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh 15
55 Trường Cao đẳng Văn Lang Sài Gòn TN THPT
56 Trường Cao đẳng Viễn Đông TN THPT
57 Trường Cao đẳng Sài Gòn TN THPT TN THPT
58 Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật - Đại học Thái Nguyên TN THPT TN THPT
59 Trường Cao Đẳng Công Nghệ và Du Lịch TN THPT TN THPT
60 Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội TN THPT TN THPT
61 Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức TN THPT TN THPT
62 Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh TN THPT