Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử

Mã ngành: 6510303

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2022 2023