Đại Học Nông Lâm - Đại Học Huế

Mã trường: DHL
Tên viết tắt: DHL
Tên tiếng Việt: Đại Học Nông Lâm - Đại Học Huế
Tên tiếng Anh: HUE UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND FORESTRY
Điện thoại: 04234 3522.535
Hotline:
Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, P. Thuận Thành, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Thông tin khác:


Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2022

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Bất động sản 15
2 Sinh học ứng dụng 15
3 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 15
4 Kỹ thuật cơ điện tử 15
5 Công nghệ thực phẩm 20
6 Công nghệ sau thu hoạch 15
7 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 15
8 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 15
9 Khuyến nông 15
10 Chăn nuôi 16
11 Nông học 15
12 Khoa học cây trồng 15
13 Bảo vệ thực vật 15
14 Phát triển nông thôn 15
15 Lâm nghiệp 15
16 Quản lý tài nguyên rừng 15
17 Nuôi trồng thuỷ sản 16
18 Bệnh học thủy sản 15
19 Quản lý thủy sản 15
20 Nông nghiệp công nghệ cao 15
21 Thú y 20
22 Quản lý đất đai 15
23 Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn 15