Trường Đại học Đà Lạt

Mã trường: TDL
Tên viết tắt: DLU
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Đà Lạt
Tên tiếng Anh: Da Lat University
Điện thoại: 02633 825091
Hotline:
Địa chỉ: Số 01 Phù Đổng Thiên Vương - Phường 8 - Tp. Đà Lạt.

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới:
 kenhtuyensinhhuongnghiep@gmail.com

Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2019

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Sư phạm Toán học 18
2 Sư phạm Vật lý 20
3 Sư phạm Hoá học 18
4 Sư phạm Sinh học 20
5 Sư phạm Ngữ văn 18
6 Sư phạm Lịch sử 18
7 Sư phạm Tiếng Anh 18
8 Sư phạm Tin học 20
9 Giáo dục Tiểu học 19
10 Toán học 18
11 Công nghệ Thông tin 15
12 Vật lý học 18
13 Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông 15
14 Kỹ thuật hạt nhân 18
15 Hoá học 15
16 Sinh học 18
17 Công nghệ Sinh học 15
18 Quản trị kinh doanh 16
19 Kế toán 15
20 Nông học 15
21 Công nghệ sau thu hoạch 15
22 Luật 16
23 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 17.5
24 Việt Nam học 14
25 Đông phương học (Hàn Quốc học, Nhật Bản học) 16
26 Quốc tế học 14
27 Văn học (Ngữ văn tổng hợp, Ngữ văn báo chí) 14
28 Lịch sử 14
29 Công tác xã hội 14
30 Xã hội học 14
31 Ngôn ngữ Anh 15
32 Khoa học Môi trường 18
33 Văn hoá học 14

Xét điểm học bạ

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Sư phạm Toán học 24
2 Sư phạm Vật lý 24
3 Sư phạm Hoá học 24
4 Sư phạm Sinh học 24
5 Sư phạm Ngữ văn 24
6 Sư phạm Lịch sử 24
7 Sư phạm Tiếng Anh 24
8 Sư phạm Tin học 24
9 Giáo dục Tiểu học 24
10 Toán học 20
11 Công nghệ Thông tin 18
12 Vật lý học 18
13 Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông 18
14 Kỹ thuật hạt nhân 20
15 Hoá học 18
16 Sinh học 18
17 Công nghệ Sinh học 18
18 Quản trị kinh doanh 20
19 Kế toán 20
20 Nông học 18
21 Công nghệ sau thu hoạch 18
22 Luật 20
23 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 21
24 Việt Nam học 18
25 Đông phương học (Hàn Quốc học, Nhật Bản học) 21
26 Quốc tế học 18
27 Văn học (Ngữ văn tổng hợp, Ngữ văn báo chí) 18
28 Lịch sử 18
29 Công tác xã hội 18
30 Xã hội học 18
31 Ngôn ngữ Anh 21
32 Khoa học Môi trường 18
33 Văn hoá học 18