Quảng cáo 1
Tra cứu ngành đào tạo

Ngành Sư phạm Ngữ văn

Mã ngành: 7140217

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Sư phạm Ngữ văn

Xét điểm thi ĐGNL

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022
1 Trường Đại học Trà Vinh 600 0