Tra cứu ngành đào tạo

Ngành Xã hội học

Mã ngành: 7310301

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Xã hội học

Xét điểm thi ĐGNL

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2019 2020
1 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM 705 640