Ngành Kỹ thuật hạt nhân

Mã ngành: 7520402

Ngành Kỹ thuật hạt nhân là gì?

Ngành Kỹ thuật hạt nhân chính là một ngành kỹ thuật tập trung chủ yếu vào ứng dụng của quá trình phân hạch, nhiệt hạch, cùng với những hiện tượng vật lý hạ nguyên tử, dựa trên những nguyên lý cơ bản nhất của vật lý hạt nhân. Đây còn là một ngành nghề chuyên nghiên cứu về y học hạt nhân, và nhiều ứng dụng khác như: quá trình bức xạ ion hóa, an toàn hạt nhân, lưu chuyển nhiệt, và những vấn đề về phổ biến vũ khí hạt nhân.

Các lò phản ứng AP1000 tại nhà máy điện hạt nhân Sanmen, Trung Quốc

Học ngành Kỹ thuật hạt nhân là học gì?

Sinh viên ngành Kỹ thuật hạt nhân sẽ có cơ hội được rèn luyện về năng lực thực hành nghề nghiệp, khả năng thích ứng với môi trường kinh tế - xã hội, khả năng tham gia giải quyết những vấn đề khoa học và kỹ thuật của ngành; Mục đích chính của điều này chính là đáp ứng được những yêu cầu về kỷ luật lao động của ngành Kỹ thuật hạt nhân, và góp phần tăng cường ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình ở Việt Nam.

Học ngành Kỹ thuật hạt nhân ra trường làm gì?

Sau khi tốt nghiệp ngành Kỹ thuật hạt nhân, các bạn sẽ có cơ hội được làm việc tại các Viện nghiên cứu, cơ quan Nhà nước, bệnh viện, lò phản ứng hạt nhân, nhà máy điện hạt nhân hay tại các trung tâm ứng dụng Kỹ thuật hạt nhân... Cụ thể, các vị trí việc làm sau:

 • Cán bộ kỹ thuật các cơ sở công nghiệp sử dụng Kỹ thuật hạt nhân như: đo lường và phân tích bức xạ, kiểm tra không phá hủy, đo mức bằng phóng xạ.
 • Giảng viên, nhà khoa học tại các viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng trong và ngoài nước có sử dụng nguồn phóng xạ, máy gia tốc, lò phản ứng hạt nhân.
 • Cán bộ quản lý và nghiên cứu tại các cơ quan Nhà nước về bức xạ và hạt nhân.
 • Kỹ sư tại các khoa xạ trị ung bướu, xạ hình chẩn đoán hình ảnh, Y học hạt nhân, X-quang...
 • Cán bộ kỹ thuật tại các doanh nghiệp, công ty tư vấn - dịch vụ - chuyển giao công nghệ..

Những tố chất phù hợp để theo học ngành Kỹ thuật hạt nhân

Để học tập và làm việc đối với ngành kỹ thuật Hạt nhân thì sinh viên cần những tố chất sau:

 • Sự sáng tạo, chính xác và khả năng toán học tốt.
 • Các kỹ năng suy nghĩ – phân tích: Các kĩ sư hạt nhân phải có khả năng xác định yếu tố thiết kế để xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị cần thiết cho việc sản xuất các nguyên vật liệu cần thiết.
 • Định hướng chi tiết: Giám sát các hoạt động và đảm bảo rằng việc vận hành đang theo đúng các quy tắc để duy trì sự an toàn cho các nhân viên.
 • Kỹ năng suy nghĩ – logic.
 • Có khả năng sắp xếp thông tin một cách rõ ràng.
 • Kỹ năng toán học gồm các quy tắc của giải tích, lượng giác để phân tích, thiết kế, và xử lý các sự cố trong công việc.
 • Kỹ năng làm việc nhóm: Bạn phải có khả năng kết hợp và tích hợp các hệ thống mà các kĩ sư khác thiết kế vào trong hệ thống của họ.
 • Có khả năng dự đoán sự cố trước khi chúng xảy ra và đề xuất các biện pháp khắc phục kịp thời
CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Kỹ thuật hạt nhân

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Đại học Đà Lạt 18 0