Quảng cáo 1
Tra cứu ngành đào tạo

Ngành Sư phạm Sinh học

Mã ngành: 7140213

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Sư phạm Sinh học

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022
1 Trường Đại học Bạc Liêu 24 0