Ngành Sư phạm Sinh học

Mã ngành: 7140213

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Sư phạm Sinh học

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2022 2023
1 Trường Đại học Giáo dục - ĐHQG Hà Nội 25.55 25.58
2 Trường Đại học Quảng Nam 0 19
3 Trường Đại học Đà Lạt 19 20.25
4 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng 19.25 22.35
5 Trường Đại học Tây Bắc 19 19
6 Trường Đại học Hồng Đức 19 0
7 Trường Đại học Cần Thơ 23.9 24.45
8 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 21.25 23.3
9 Trường Đại học Tây Nguyên 19 20.45
10 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 31.57 24.49
11 Trường Đại học Đồng Tháp 21.85 23.2
12 Trường Đại học Quy Nhơn 19 20
13 Trường Đại học An Giang - ĐHQG TP.HCM 0 22.24
14 Trường Đại học Vinh 19 23.55
15 Trường Đại học Sư phạm TP.HCM 24.8 24.9
16 Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Huế 19 22.5
17 Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Huế 19 0
18 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 23.63 24.96
19 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 20.78 22.85
20 Trường Đại học Sài Gòn 23.55 23.82