Ngành Sư phạm Lịch sử

Mã ngành: 7140218

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Sư phạm Lịch sử

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2022 2023
1 Trường Đại học Hồng Đức 39.92 0
2 Trường Đại học Đà Lạt 25 26.75
3 Trường Đại học Giáo dục - ĐHQG Hà Nội 28 27.17
4 Trường Đại học Hải Dương 0 19
5 Trường Đại học An Giang - ĐHQG TP.HCM 26.51 27.21
6 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng 25 27.58
7 Trường Đại học Tây Bắc 26.3 27.4
8 Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội 36 25.15
9 Trường Đại học Cần Thơ 26.5 26.75
10 Trường Đại học Hồng Đức 29.75 0
11 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 27.5 28
12 Trường Đại học Đồng Tháp 26 27.4
13 Trường Đại học Quy Nhơn 28.5 25.75
14 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 38.67 28.58
15 Trường Đại học Vinh 25.75 28.12
16 Trường Đại học Đồng Nai 22.75 0
17 Trường Đại học Sư phạm TP.HCM 26.83 26.85
18 Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Huế 25 27.6
19 Trường Đại học Thủ Dầu Một 24 0
20 Trường Đại học Sài Gòn 26.5 25.66
21 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 28.5 28.42
22 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 27.05 27.76