Quảng cáo 1
Tra cứu ngành đào tạo

Ngành Sư phạm Lịch sử

Mã ngành: 7140218

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Sư phạm Lịch sử

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022
1 Trường Đại học Tây Bắc 21 0
2 Trường Đại học Sư phạm TP.HCM 27.8 0
3 Trường Đại học Đà Lạt 24 0

Xét điểm thi ĐGNL

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022