Ngành Giáo dục Tiểu học

Mã ngành: 7140202

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Giáo dục Tiểu học

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Đại học Hùng Vương 26.75 0
2 Trường Đại học Tây Bắc 25.9 0
3 Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum 23 0
4 Trường Đại học Cần Thơ 24.41 0
5 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng 25.02 0
6 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 26.03 0
7 Trường Đại học Tây Nguyên 24.7 0
8 Trường Đại học Phú Yên 23.5 0
9 Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Huế 25.3 0
10 Trường Đại học Kiên Giang 26.04 0
11 Trường Đại học Quảng Bình 24 0
12 Trường Đại học Trà Vinh 22.35 0
13 Trường Đại học An Giang - ĐHQG TP.HCM 23.26 0
14 Trường Đại học Hải Phòng 22 0
15 Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Hà Giang 22.75 0
16 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 24.55 0
17 Trường Đại học Đồng Tháp 23.28 0
18 Trường Đại học Đồng Nai 22.25 0
19 Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Huế 25.3 0
20 Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai 25.75 0
21 Trường Đại học Quy Nhơn 24.45 0
22 Trường Đại học Tây Nguyên 23.25 0
23 Trường Đại học Vinh 25.65 0
24 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 26.62 0
25 Trường Đại học Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch Thanh Hóa 27.4 0
26 Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai 22 0
27 Trường Đại học Hà Tĩnh 26.04 0
28 Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội 25.15 0
29 Trường Đại học Sư phạm TP.HCM 24.9 0
30 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 26.96 0
31 Trường Đại học Phạm Văn Đồng 22.55 0
32 Trường Đại học Quảng Nam 24.5 0
33 Trường Đại học Hải Dương 19 0
34 Trường Đại học Khánh Hòa 24.44 0
35 Trường Đại học Đà Lạt 25.25 0
36 Trường Đại học Hồng Đức 27.63 0
37 Trường Đại học Giáo dục - ĐHQG Hà Nội 27.47 0
38 Trường Đại học Thủ Dầu Một 23.75 0
39 Trường Đại học Sài Gòn 24.11 0

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Đại học Hùng Vương 26.75 0
2 Trường Đại học Tây Bắc 26.25 0
3 Trường Đại học Cần Thơ 28.2 28.6
4 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng 23 28
5 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 29.28 0
6 Trường Đại học Tây Nguyên 27 0
7 Trường Đại học Phú Yên 25.86 0
8 Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Huế 27.5 0
9 Trường Đại học Kiên Giang 26.77 0
10 Trường Đại học Trà Vinh 27.36 0
11 Trường Đại học An Giang - ĐHQG TP.HCM 26.75 0
12 Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Hà Giang 26.58 0
13 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 27.07 0
14 Trường Đại học Đồng Tháp 28.3 0
15 Trường Đại học Đồng Nai 26.42 0
16 Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Huế 27.25 0
17 Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai 25.75 0
18 Trường Đại học Quy Nhơn 28 0
19 Trường Đại học Tây Nguyên 25.55 0
20 Trường Đại học Vinh 29.2 0
21 Trường Đại học Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch Thanh Hóa 27.3 0
22 Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai 22 0
23 Trường Đại học Hà Tĩnh 26.71 0
24 Trường Đại học Sư phạm TP.HCM 28.65 0
25 Trường Đại học Phạm Văn Đồng 27.01 0
26 Trường Đại học Quảng Nam 26 0
27 Trường Đại học Hải Dương 19 0
28 Trường Đại học Khánh Hòa 27 0
29 Trường Đại học Đà Lạt 28 0