Ngành Giáo dục Tiểu học

Mã ngành: 7140202

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Giáo dục Tiểu học

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2022 2023
1 Trường Đại học Đồng Nai 23 0
2 Trường Đại học Tiền Giang 24 0
3 Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum 22 0
4 Trường Đại học Đông Á 19 0
5 Trường Đại học Hùng Vương 26.5 0
6 Trường Đại học Tây Bắc 25.2 0
7 Trường Đại học Sư phạm - Đại Học Đà Nẵng 24.8 0
8 Trường Đại học Cần Thơ 23.9 0
9 Đại Học Sư Phạm - Đại Học Huế 25.25 0
10 Trường Đại học An Giang 24.5 0
11 Trường Đại học Quảng Bình 23.5 0
12 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 24 0
13 Trường Đại học Kiên Giang 19 0
14 Trường Đại học Trà Vinh 19 0
15 Trường Đại học Phú Yên 21.6 0
16 Trường Đại học Đồng Tháp 19 0
17 Trường Đại học Vinh 25.5 0
18 Trường Đại học Đà Lạt 23.5 0
19 Trường Đại học Sài Gòn 23.1 0
20 Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai 22.2 0
21 Trường Đại học Thủ Dầu Một 25 0
22 Đại Học Sư Phạm - Đại Học Huế 25.25 0
23 Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội 33.7 0
24 Trường Đại học Sư phạm TP.HCM 24.25 0
25 Trường Đại học Hà Tĩnh 26.3 0
26 Trường Đại học Khánh Hòa 24.25 0
27 Trường Đại học Quảng Nam 23.25 0
28 Trường Đại học Phạm Văn Đồng 19.5 0
29 Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng 19 0
30 Trường Đại học Giáo dục - ĐHQG Hà Nội 28.55 0

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2022 2023
1 Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum 15 0
2 Trường Đại học Đông Á 24 0
3 Trường Đại học Hùng Vương 26.45 0
4 Trường Đại học Tây Bắc 22.5 0
5 Trường Đại học Cần Thơ 28.5 0
6 Trường Đại học An Giang 20 0
7 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 25.75 0
8 Trường Đại học Kiên Giang 24 0
9 Trường Đại học Trà Vinh 25.75 0
10 Trường Đại học Phú Yên 22 0
11 Trường Đại học Đồng Tháp 25.5 0
12 Trường Đại học Vinh 28.5 0
13 Trường Đại học Đà Lạt 26 0
14 Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai 22.2 0
15 Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội 37.25 0
16 Trường Đại học Sư phạm TP.HCM 28.3 0
17 Trường Đại học Hà Tĩnh 26.15 0
18 Trường Đại học Khánh Hòa 26.5 0
19 Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng 0 24
20 Trường Đại học Thủ Dầu Một 18 0