Ngành Giáo dục Tiểu học

Mã ngành: 7140202

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Giáo dục Tiểu học

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022
1 Trường Đại học Đồng Nai 21 23
2 Trường Đại học Tiền Giang 20 24
3 Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum 23.75 22
4 Trường Đại học Đông Á 19 19
5 Trường Đại học Hùng Vương 26 26.5
6 Trường Đại học Tây Bắc 26 25.2
7 Trường Đại học Sư phạm - Đại Học Đà Nẵng 22.85 24.8
8 Đại Học Sư Phạm - Đại Học Huế 21 25.25
9 Trường Đại học An Giang 20 24.5
10 Trường Đại học Quảng Bình 20.5 23.5
11 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 23.75 24
12 Trường Đại học Kiên Giang 0 19
13 Trường Đại học Trà Vinh 20.25 19
14 Trường Đại học Đồng Tháp 22 19
15 Trường Đại học Phú Yên 0 21.6
16 Trường Đại học Đà Lạt 24 23.5
17 Trường Đại học Sài Gòn 24.65 23.1
18 Trường Đại học Thủ Dầu Một 25 25
19 Trường Đại học Vinh 22 25.5
20 Đại Học Sư Phạm - Đại Học Huế 21 25.25
21 Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai 20 22.2
22 Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội 33.95 33.7
23 Trường Đại học Sư phạm TP.HCM 25.4 24.25
24 Trường Đại học Hà Tĩnh 19 26.3
25 Trường Đại học Khánh Hòa 19 24.25
26 Trường Đại học Phạm Văn Đồng 19 19.5
27 Trường Đại học Quảng Nam 21.25 23.25
28 Trường Đại học Giáo dục - ĐHQG Hà Nội 27.6 28.55

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022
1 Trường Đại học Tiền Giang 25.95 0
2 Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum 0 15
3 Trường Đại học Đông Á 24 24
4 Trường Đại học Hùng Vương 0 26.45
5 Trường Đại học Tây Bắc 27.5 22.5
6 Trường Đại học Sư phạm - Đại Học Đà Nẵng 25 0
7 Trường Đại học An Giang 18 20
8 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 0 25.75
9 Trường Đại học Kiên Giang 0 24
10 Trường Đại học Trà Vinh 22.7 25.75
11 Trường Đại học Đồng Tháp 26 25.5
12 Trường Đại học Phú Yên 0 22
13 Trường Đại học Đà Lạt 24 26
14 Trường Đại học Thủ Dầu Một 28.5 0
15 Trường Đại học Vinh 0 28.5
16 Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai 0 22.2
17 Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội 0 37.25
18 Trường Đại học Sư phạm TP.HCM 28.18 28.3
19 Trường Đại học Hà Tĩnh 24 26.15
20 Trường Đại học Khánh Hòa 22.5 26.5
21 Trường Đại học Thủ Dầu Một 0 18