Quảng cáo 1
Tra cứu ngành đào tạo

Ngành Sư phạm Toán học

Mã ngành: 7140209

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Sư phạm Toán học

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022
1 Trường Đại học Hà Tĩnh 19 0
2 Trường Đại học Quảng Nam 19 19
3 Trường Đại học Kiên Giang 19 19
4 Trường Đại học Đà Lạt 24 25
5 Trường Đại học Giáo dục - ĐHQG Hà Nội 25.65 25.55
6 Trường Đại học Khánh Hòa 19 23.6
7 Trường Đại học Hùng Vương 24 24.5
8 Trường Đại học Tiền Giang 19 23.25
9 Trường Đại học Đồng Nai 21.5 24.25
10 Trường Đại học Phú Yên 0 23
11 Trường Đại học An Giang 22 27
12 Trường Đại học Phạm Văn Đồng 19 19
13 Trường Đại học Sài Gòn 27.01 27.33
14 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 24 24.5
15 Trường Đại học Quảng Bình 19 19
16 Trường Đại học Đồng Tháp 24 23.1
17 Trường Đại học Tây Bắc 19 0
18 Trường Đại học Vinh 21 24.5
19 Trường Đại học Vinh 21 25.75
20 Trường Đại học Sư phạm TP.HCM 26.7 27
21 Trường Đại học Bạc Liêu 24 0