Ngành Sư phạm Toán học

Mã ngành: 7140209

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Sư phạm Toán học

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022
1 Trường Đại học Hà Tĩnh 19 0
2 Trường Đại học Quảng Nam 19 19
3 Trường Đại học Kiên Giang 19 19
4 Trường Đại học Đà Lạt 24 25
5 Trường Đại học Giáo dục - ĐHQG Hà Nội 25.65 25.55
6 Trường Đại học Khánh Hòa 19 23.6
7 Trường Đại học Hùng Vương 24 24.5
8 Trường Đại học Tiền Giang 19 23.25
9 Trường Đại học Đồng Nai 21.5 24.25
10 Trường Đại học Phú Yên 0 23
11 Trường Đại học Sư phạm - Đại Học Đà Nẵng 24.4 25
12 Trường Đại học Tây Bắc 19 22.9
13 Trường Đại học An Giang 22 27
14 Trường Đại học Đồng Tháp 24 23.1
15 Trường Đại học Quảng Bình 19 19
16 Trường Đại học Phạm Văn Đồng 19 19
17 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 24 24.5
18 Trường Đại học Sài Gòn 27.01 27.33
19 Trường Đại học Vinh 21 24.5
20 Đại Học Sư Phạm - Đại Học Huế 20 24
21 Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội 34.8 33.95
22 Đại Học Sư Phạm - Đại Học Huế 20 24
23 Trường Đại học Vinh 21 25.75
24 Trường Đại học Sư phạm TP.HCM 26.7 27
25 Trường Đại học Bạc Liêu 24 0