Tra cứu ngành đào tạo

Ngành Sư phạm Toán học

Mã ngành: 7140209

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Sư phạm Toán học

Xét điểm thi THPTQG

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2019 2020
1 Trường Đại học Kiên Giang 18 18.5
2 Trường Đại học Khánh Hòa 18 18.5
3 Trường Đại học Quảng Nam 18 18.5
4 Trường Đại học Tiền Giang 0 22.5
6 Trường Đại học Đồng Nai 18 18.5
7 Trường Đại học Sư phạm - Đại Học Đà Nẵng 19 20.5
8 Trường Đại học Phú Yên 18 18.5
9 Trường Đại học Hồng Đức 18 18.5
10 Trường Đại học Cần Thơ 22.5 24
11 Trường Đại học An Giang 18 18.5
12 Trường Đại học Đồng Tháp 18.5 18.5
13 Trường Đại học Hải Phòng 18 18.5
14 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 25 25
15 Trường Đại học Quảng Bình 18 18.5
16 Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng 18 18.5
17 Trường Đại học Tây Nguyên 18 18.5
18 Đại Học Sư Phạm - Đại Học Huế 18 18.5
19 Trường Đại học Sư phạm TP.HCM 24 26.25
20 Trường Đại học Sài Gòn 23.68 26.18
21 Trường Đại học Sài Gòn 23.68 25.18
22 Trường Đại học Vinh 18 18.5
23 Trường Đại học Quy Nhơn 18 18.5
24 Trường Đại học Hùng Vương 18 18.5
25 Trường Đại học Đà Lạt 0 18.5

Xét điểm thi ĐGNL

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2019 2020