Ngành Sư phạm Toán học

Mã ngành: 7140209

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Sư phạm Toán học

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Đại học Đà Lạt 26.5 0
2 Trường Đại học Quảng Nam 23.5 0
3 Trường Đại học Giáo dục - ĐHQG Hà Nội 25.58 0
4 Trường Đại học Kiên Giang 24.44 0
5 Trường Đại học Hải Dương 19 0
6 Trường Đại học Hùng Vương 24.75 0
7 Trường Đại học Phú Yên 24 0
8 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng 24.96 0
9 Trường Đại học Cần Thơ 26.18 0
10 Trường Đại học An Giang - ĐHQG TP.HCM 25 0
11 Trường Đại học Đồng Nai 24.75 0
12 Trường Đại học Tây Bắc 24.2 0
13 Trường Đại học Quảng Bình 19 0
14 Trường Đại học Hải Phòng 23.5 0
15 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 25.43 0
16 Trường Đại học Phạm Văn Đồng 22.35 0
17 Trường Đại học Đồng Tháp 24.17 0
18 Trường Đại học Quy Nhơn 25.25 0
19 Trường Đại học Tây Nguyên 24.75 0
20 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 26.28 0
21 Trường Đại học Vinh 25 0
22 Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Huế 25 0
23 Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội 26.15 0
24 Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Huế 25 0
25 Trường Đại học Vinh 25.5 0
26 Trường Đại học Sư phạm TP.HCM 26.5 0
27 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 26.23 0
28 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 27.63 0
29 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 27.43 0
30 Trường Đại học Sài Gòn 26.31 0
31 Trường Đại học Sài Gòn 25.31 0