Ngành Sư phạm Vật lý

Mã ngành: 7140211

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Sư phạm Vật lý

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Đại học Phạm Văn Đồng 19 0
2 Trường Đại học Đà Lạt 24 0
3 Trường Đại học Giáo dục - ĐHQG Hà Nội 25.58 0
4 Trường Đại học Quảng Nam 19 0
5 Trường Đại học An Giang - ĐHQG TP.HCM 24.15 0
6 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng 24.7 0
7 Trường Đại học Cần Thơ 25.65 0
8 Trường Đại học Tây Bắc 19 0
9 Trường Đại học Tây Nguyên 23.39 0
10 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 24.47 0
11 Trường Đại học Đồng Tháp 23.98 0
12 Trường Đại học Quy Nhơn 23.5 0
13 Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội 24.2 0
14 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 25.5 0
15 Trường Đại học Vinh 24.4 0
16 Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Huế 24 0
17 Trường Đại học Sư phạm TP.HCM 26.1 0
18 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 25.89 0
19 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 25.95 0
20 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 25.36 0
21 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 25.8 0
22 Trường Đại học Sài Gòn 24.61 0