Tra cứu ngành đào tạo

Ngành Sư phạm Vật lý

Mã ngành: 7140211

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Sư phạm Vật lý

Xét điểm thi THPTQG

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2019 2020
1 Trường Đại học Phạm Văn Đồng 0 18.5
2 Trường Đại học Khánh Hòa 18 18.5
3 Trường Đại học Quảng Nam 18 18.5
4 Trường Đại học Đồng Nai 24.7 18.5
5 Trường Đại học Sư phạm - Đại Học Đà Nẵng 18 18.5
6 Trường Đại học Hồng Đức 18 18.5
7 Trường Đại học Quảng Bình 18 18.5
8 Trường Đại học Hải Phòng 18 0
9 Trường Đại học An Giang 18 18.5
10 Trường Đại học Cần Thơ 21.75 18.5
12 Trường Đại học Đồng Tháp 18 18.5
13 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 24 25
14 Trường Đại học Tây Nguyên 18 18.5
15 Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội 24 28.65
16 Trường Đại học Sư phạm TP.HCM 22.75 25.25
17 Trường Đại học Sài Gòn 22.34 24.48
18 Đại Học Sư Phạm - Đại Học Huế 18 18.5
19 Trường Đại học Quy Nhơn 18 18.5
20 Trường Đại học Vinh 18 18.5
21 Trường Đại học Đà Lạt 0 21

Xét điểm thi ĐGNL

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2019 2020