Tra cứu ngành đào tạo

Ngành Việt Nam học

Mã ngành: 7310630

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Việt Nam học

Xét điểm thi THPTQG

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2019 2020
1 Trường Đại học Sao Đỏ 14.5 15
2 Trường Đại học Phú Xuân 13.5 16.5
3 Trường Đại học Hoa Lư 13.5 14
4 Trường Đại học Lạc Hồng 14 0
5 Trường Đại học Thăng Long 18 20
6 Trường Đại học Khánh Hòa 14 15
7 Trường Đại học Duy Tân 14 14
8 Trường Đại học Đông Đô 14 0
9 Trường Đại học Tôn Đức Thắng 31 31.75
10 Trường Đại học Thành Đô 14.5 15
11 Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng 14 14
12 Trường Đại học Tây Đô 14 15
13 Đại Học Ngoại Ngữ - Đại Học Huế 15 15
14 Trường Đại học Quảng Nam 13 13
15 Trường Đại học Văn Hiến 18 17.15
16 Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội 18 22.08
17 Trường Đại học Hải Phòng 16 14
18 Trường Đại học Phương Đông 14 0
19 Trường Đại học Phú Yên 14 0
20 Trường Đại học An Giang 19 17.5
21 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 20 20
22 Trường Đại học Đồng Tháp 17 15
23 Trường Đại học Nguyễn Tất Thành 15 15
24 Trường Đại học Cần Thơ 22.25 24.5
25 Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng 15 15
27 Trường Đại học Sài Gòn 20.5 22
28 Trường Đại học Sư phạm - Đại Học Đà Nẵng 18 16.5
29 Trường Đại học Sư phạm TP.HCM 19 22
30 Trường Đại học Đà Lạt 14 15
31 Trường Đại học Công nghệ TP.HCM 16 18
32 Trường Đại học Hồng Đức 14 15
33 Trường Đại học Quy Nhơn 14 15
34 Trường Đại học Vinh 14 15