Tra cứu ngành đào tạo

Ngành Sư phạm Hoá học

Mã ngành: 7140212

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Sư phạm Hoá học

Xét điểm thi ĐGNL

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2019 2020