Tra cứu ngành đào tạo

Ngành Văn học

Mã ngành: 7229030

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Văn học

Xét điểm thi THPTQG

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2019 2020
1 Trường Đại học Duy Tân 14 14
2 Trường Đại Học Khoa Học - Đại Học Huế 13.25 15.75
3 Trường Đại học Khánh Hòa 14 15
4 Trường Đại học Văn Hiến 15.25 15.5
5 Trường Đại học Thủ Dầu Một 15 15
6 Trường Đại học Quảng Nam 13 13
7 Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng 14 14
8 Trường Đại học Hải Phòng 14 14
9 Trường Đại học Tây Đô 14 15
10 Trường Đại học Tây Nguyên 14 15
11 Trường Đại học An Giang 14 15
12 Trường Đại học Phú Yên 14 0
13 Trường Đại học Cần Thơ 19.75 22
14 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 20 0
15 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM 21.3 24.15
17 Trường Đại học Sư phạm - Đại Học Đà Nẵng 15 15
18 Trường Đại học Sư phạm TP.HCM 19 0
19 Trường Đại học Văn Lang 15 16
20 Trường Đại học Sư phạm TP.HCM 0 22
21 Trường Đại học Đà Lạt 14 15
22 Trường Đại học Quy Nhơn 14 15

Xét điểm thi ĐGNL

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2019 2020
1 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM 720 680