Tra cứu ngành đào tạo

Ngành Văn hoá học

Mã ngành: 7229040

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Văn hoá học

Xét điểm thi ĐGNL

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2019 2020
1 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM 745 680