Quảng cáo 1
Tra cứu ngành đào tạo

Ngành Thiết kế đồ họa

Mã ngành: 6210402

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Thiết kế đồ họa

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022