Ngành Thiết kế đồ họa

Mã ngành: 6210402

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Thiết kế đồ họa

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2022 2023
1 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức 10 10
2 Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin TP. Hồ Chí Minh 10 10
3 Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn 12 12
4 Trường Cao đẳng Viễn Đông 10 10
5 Trường Cao Đẳng Phát Thanh - Truyền Hình II 0 15
6 Trường Cao đẳng Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh 12 12
7 Trường Cao đẳng Hoa Sen 10 10
8 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu 10 10
9 Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh 10 10
10 Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức 10 10
11 Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II 10 10
12 Trường Cao đẳng Nova 10 10
13 Trường Cao đẳng Văn Lang Sài Gòn 10 10
14 Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn 10 10
15 Trường Cao đẳng Sài Gòn 10 10
16 Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh 10 10

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2022 2023