Ngành Thiết kế đồ họa

Mã ngành: 6210402

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Thiết kế đồ họa

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức TN THPT
2 Trường Cao đẳng Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai 10 10
4 Trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc TN THPT TN THPT
5 Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Du lịch Sài Gòn TN THPT TN THPT
6 Trường Cao đẳng nghề Bách Khoa Hà Nội TN THPT TN THPT
7 Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin TP. Hồ Chí Minh 10
8 Trường Cao đẳng nghề Long Biên 10 10
9 Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn 12
10 Trường Cao đẳng Xây dựng số 1 10
11 Trường Cao đẳng Viễn Đông TN THPT
12 Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội 10
13 Trường Cao Đẳng Phát Thanh - Truyền Hình II 15
14 Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ TN THPT TN THPT
15 Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội TN THPT TN THPT
16 Trường Cao đẳng Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh 12
17 Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp TN THPT
18 Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Bách khoa 10 10
19 Trường Cao đẳng Yên Bái TN THPT TN THPT
20 Trường Cao đẳng Văn hóa – Nghệ thuật Đà Nẵng TN THPT TN THPT
21 Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Bạc Liêu 10 10
22 Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh TN THPT
23 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Mỹ nghệ Việt Nam TN THPT TN THPT
24 Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Singapore TN THPT
25 Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội TN THPT TN THPT
26 Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc TN THPT TN THPT
27 Trường Cao đẳng Hoa Sen TN THPT
28 Trường Cao đẳng Việt Mỹ Hà Nội 10 10
29 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu TN THPT TN THPT
30 Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang TN THPT TN THPT
31 Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh TN THCS TN THCS
32 Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức TN THPT TN THPT
33 Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II TN THPT TN THPT
34 Trường Cao đẳng Văn Lang Sài Gòn TN THPT
35 Trường Cao đẳng Nova TN THPT
36 Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị 10
37 Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội TN THPT TN THPT
38 Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội TN THPT TN THPT
39 Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn 10
40 Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương V TN THPT
41 Trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm TN THPT
42 Trường Cao đẳng Kiên Giang 10 10
43 Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội 10 10
44 Trường Cao Đẳng Công Nghệ và Du Lịch TN THPT TN THPT
45 Trường Cao đẳng Sài Gòn TN THPT TN THPT
46 Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An TN THPT TN THPT
47 Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh TN THPT

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức TN THPT
2 Trường Cao đẳng Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai 10 10
4 Trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc TN THPT TN THPT
5 Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Du lịch Sài Gòn TN THPT TN THPT
6 Trường Cao đẳng Bình Minh Sài Gòn 12
7 Trường Cao đẳng nghề Bách Khoa Hà Nội TN THPT TN THPT
8 Trường Cao đẳng nghề Long Biên 10 10
9 Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn 12
10 Trường Cao đẳng Xây dựng số 1 10
11 Trường Cao đẳng Viễn Đông TN THPT
12 Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội 10
13 Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ TN THPT TN THPT
14 Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội TN THPT TN THPT
15 Trường Cao đẳng Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh 12
16 Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp TN THPT
17 Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Bách khoa 10 10
18 Trường Cao đẳng Yên Bái TN THPT TN THPT
19 Trường Cao đẳng Văn hóa – Nghệ thuật Đà Nẵng TN THPT TN THPT
20 Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Bạc Liêu 10 10
21 Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh TN THPT
22 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Mỹ nghệ Việt Nam TN THPT TN THPT
23 Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Singapore TN THPT
24 Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội TN THPT TN THPT
25 Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc TN THPT TN THPT
26 Trường Cao đẳng Hoa Sen TN THPT
27 Trường Cao đẳng Việt Mỹ Hà Nội 10 10
28 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu TN THPT TN THPT
29 Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang TN THPT TN THPT
30 Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh TN THPT TN THPT
31 Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức TN THPT TN THPT
32 Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II TN THPT TN THPT
33 Trường Cao đẳng Văn Lang Sài Gòn TN THPT
34 Trường Cao đẳng Nova TN THPT
35 Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị 10
36 Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội TN THPT TN THPT
37 Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội TN THPT TN THPT
38 Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn 10
39 Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương V TN THPT
40 Trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm TN THPT
41 Trường Cao đẳng Kiên Giang 10 10
42 Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội 10 10
43 Trường Cao Đẳng Công Nghệ và Du Lịch TN THPT TN THPT
44 Trường Cao đẳng Sài Gòn TN THPT TN THPT
45 Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An TN THPT TN THPT
46 Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh TN THPT