Trường Đại học Tây Bắc

Mã trường: TTB
Tên viết tắt: TBU
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Tây Bắc
Tên tiếng Anh: TAY BAC UNIVERSITY
Điện thoại: 02123 751 700
Hotline: 0375 601 813
Địa chỉ: Đường Chu Văn An, tổ 2, phường Quyết Tâm, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La.

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới:
 kenhtuyensinhhuongnghiep@gmail.com

Phương thức xét điểm học bạ THPT: Đối với ngành Sư phạm đào đào Giáo viên thí sinh phải đạt Học lực năm lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên.

Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2023

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Giáo dục Tiểu học 25.9
2 Giáo dục chính trị 26.6
3 Sư phạm Địa lý 26.3
4 Sư phạm Toán học 24.2
5 Sư phạm Tin học 19
6 Sư phạm Vật lý 19
7 Sư phạm Hoá học 19
8 Sư phạm Sinh học 19
9 Sư phạm Ngữ văn 27
10 Sư phạm Lịch sử 27.4
11 Sư phạm Tiếng Anh 23.9
12 Giáo dục Mầm non 22.1
13 Giáo dục Thể chất 23.6
14 Quản trị kinh doanh 15
15 Tài Chính - Ngân hàng 15
16 Kế toán 15
17 Công nghệ Thông tin 16
18 Chăn nuôi 15
19 Nông học 15
20 Bảo vệ thực vật 15
21 Lâm sinh 15
22 Quản lý tài nguyên rừng 15
23 Quản lý tài nguyên và môi trường 15
24 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 15

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Giáo dục Tiểu học 26.25
2 Giáo dục chính trị 21
3 Sư phạm Địa lý 26
4 Sư phạm Toán học 27.3
5 Sư phạm Tin học 21
6 Sư phạm Vật lý 21
7 Sư phạm Hoá học 21
8 Sư phạm Sinh học 21
9 Sư phạm Ngữ văn 26.7
10 Sư phạm Lịch sử 26.32
11 Sư phạm Tiếng Anh 26.6
12 Giáo dục Mầm non 21
13 Giáo dục Thể chất 26.1
14 Quản trị kinh doanh 18
15 Tài Chính - Ngân hàng 18
16 Kế toán 18
17 Công nghệ Thông tin 21
18 Chăn nuôi 18
19 Nông học 18
20 Bảo vệ thực vật 18
21 Lâm sinh 18
22 Quản lý tài nguyên rừng 18
23 Quản lý tài nguyên và môi trường 18
24 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 18
Tuyển sinh Cao đẳng các ngành Năm 2023
STT Tên ngành Điểm chuẩn
Hiện chưa có dữ liệu.