Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

Mã trường: DDP
Tên viết tắt:
Tên tiếng Việt: Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
Tên tiếng Anh:
Điện thoại: 0606 509 559
Hotline: 0934 876 005
Địa chỉ: 704 Phan Đình Phùng, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2022

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Giáo dục Tiểu học 22
2 Quản lý Nhà nước 15
3 Quản trị kinh doanh 15
4 Tài Chính - Ngân hàng 15
5 Kế toán 15
6 Luật kinh tế 15
7 Công nghệ Thông tin 15
8 Kỹ thuật xây dựng 15
9 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 15

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Giáo dục Tiểu học 15
2 Quản lý Nhà nước 15
3 Quản trị kinh doanh 15
4 Tài Chính - Ngân hàng 15
5 Kế toán 15
6 Luật kinh tế 15
7 Công nghệ Thông tin 15
8 Kỹ thuật xây dựng 15
9 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 15